Dnia 30 maja 2006 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło się ostatnie (w tym roku akademickim) spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Wykład pt. Książka piękna. Z dziejów estetyki książki dawnej wygłosiła prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz z Katedry Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Zgromadził on liczną rzeszę bibliotekarzy, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów UwB, głównie kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo.

8 1

Pani Profesor przedstawiła historię książki od starożytności po epokę druku. Szczególny nacisk położyła na zdobienie książek, głównie iluminacje, omówiła różne techniki ilustratorskie. Przedstawiła historię polskiego drukarstwa od czasów najdawniejszych do baroku i rokoka.

Po wykładzie - jako Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na dyplomowanego bibliotekarza oraz dyplomowanego pracownika dokumentacji i informacji naukowej - podzieliła się swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Zapoznała słuchaczy z postępowaniem kwalifikacyjnym, przebiegiem egzaminu w części ogólnej i specjalistycznej. Zwróciła także uwagę na możliwość zwolnienia z części specjalistycznej egzaminu. Informacje przekazane przez Panią Profesor wzbudziły zainteresowanie bibliotekarzy, którzy podjęli żywą dyskusję.

Spotkanie zakończyła wspólna kawa.

 

Galeria