Dnia 26 października 2006 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, w Sali Audytoryjnej na VI piętrze, odbyło się kolejne spotkanie w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy. Uczestniczyli w nim kierownicy i pracownicy różnych typów bibliotek oraz licznie przybyli studenci. Przed Forum zaprezentowano wystawę Niemiecki Instytut Kultury Polskiej (Deutsches Polen-Institut) przeniesioną z Darmstadt. Otwarcia wystawy dokonał Dyrektor BU dr Jerzy Halicki.

3

Interesujący wykład pt. Biblioteka publiczna otwarta na użytkowników, ale czy czasem drzwi nie są zbyt wąskie? wygłosiła prof. dr hab. Wanda Pindlowa z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalistka w zakresie informacji naukowej oraz jej roli w komunikacji społecznej. Prelegentka rozpoczęła swoje wystąpienie od wyjaśnienia terminu "biblioteka publiczna". Przedstawiła bariery uniemożliwiające niektórym grupom społecznym dostęp do bibliotek oraz podkreśliła konieczność permanentnego nauczania. Następnie zwróciła uwagę na różnorodność funkcji pełnionych przez biblioteki publiczne. Podała przykład Stanów Zjednoczonych, gdzie bibliotekarze próbują walczyć z analfabetyzmem pierwotnym i wtórnym, uczą tańca i gotowania, a także Wielkiej Brytanii, gdzie osoby starsze mają możliwość wypożyczania laptopów z biblioteki, by móc korzystać z internetowych zasobów informacji.

Wykład zakończyła ciekawa dyskusja, przeniesiona w kuluary, gdzie przy kawie i ciastkach uczestnicy spotkania mogli kontynuować rozmowy.

 

Galeria