Dnia 5 grudnia 2006 roku w Sali Audytoryjnej Biblioteki Uniwersyteckiej w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Podlaskie Forum Bibliotekarzy. Licznie zgromadzonych dyrektorów i pracowników różnego typu bibliotek, nauczycieli akademickich oraz studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa przyciągnęła osoba prelegentki - prof. dr hab. Jadwigi Kołodziejskiej z Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej. Autorka Szerokiego okna biblioteki wygłosiła interesujący wykład poświęcony barierom piśmienności.

8

Pani Profesor rozpoczęła swoje wystąpienie od przytoczenia danych dotyczących stanu zamykania bibliotek publicznych. W efekcie tego zjawiska w 2005 roku - po raz pierwszy od wielu lat - nastąpił spadek czytelnictwa. Oprócz braku dostępu do zbiorów czytelnicy doświadczają również innych przeszkód w kontakcie ze słowem drukowanym. Są to m.in. nieumiejętność czytania i pisania oraz krytycznego myślenia. To zjawisko jest najbardziej widoczne wśród emigrantów mieszkających w Ameryce i Europie Zachodniej. W walkę z nim włączyły się biblioteki publiczne, organizując spotkania rodzinne dla imigrantów czy kursy języka angielskiego. Kolejne bariery wymienione przez naszą prelegentkę to brak inwestowania w czytelnictwo dzieci i młodzieży oraz ubóstwo. Wykład zakończyła ciekawa dyskusja, w trakcie której poruszono m.in. problem czytelnictwa w Internecie oraz roli bibliotek publicznych wobec społeczności romskiej. Jej nieoficjalny ciąg dalszy miał miejsce przy kawie i słodkim poczęstunku.

 

Galeria