Biblioteka Uniwersytecka proponuje dostęp do wybranych wyszukiwarek, stron, portali, serwisów, informatorów, katalogów oraz baz zarówno pełnotekstowych, jak i bibliograficznych znajdujących się w Internecie. W ten sposób chcemy ułatwić wyszukiwanie informacji na określony temat. Źródła uwzględnione w poszczególnych blokach tematycznych są uporządkowane alfabetycznie i powszechnie dostępne (z dowolnego komputera i bez wnoszenia jakichkolwiek opłat).

 

Jeżeli portalu, serwisu, informatora, katalogu lub bazy nie ma na liście, skontaktuj się
z Oddziałem Informacji Naukowej 
oin[at]uwb.edu.pl