BazHum

Pełnotekstowa baza polskich czasopism naukowych z zakresu humanistyki i innych nauk społecznych, tworzona przez Muzeum Historii Polski. Korzystanie z niej nie wymaga logowania. Artykuły umieszczane są w bazie na podstawie licencji niewyłącznych.

e-mentor

Strona czasopisma naukowego wydawanego przez SGH oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, nowymi trendami w zarządzaniu, wykorzystaniem nowoczesnych technologii w biznesie oraz uczeniem się przez całe życie.Dostępne są wszystkie numery czasopisma.

Educational Research Abstracts Online

Baza zawierająca ponad 300 tysięcy abstraktów artykułów z międzynarodowych czasopism dotyczących szeroko pojętej edukacji. Można ją przeszukiwać za pomocą słów kluczowych, dziedziny, autorów, tytułów czy numeru DOI. Część opisów zawiera linki do pełnych wersji artykułów.

Edukacja

Baza bibliograficzna artykułów z czasopism tworzona w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu. Zawiera informacje z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii oraz w mniejszym zakresie innych dziedzin wiedzy. Materiał źródłowy pochodzi ze wszystkich gromadzonych i opracowywanych w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu czasopism oraz wybranych wydawnictw ciągłych oficyn uczelnianych, w szczególności uniwersytetów i akademii pedagogicznych. Baza liczy blisko 200 tys. opisów bibliograficznych artykułów od roku 1980, z czego kilkanaście tysięcy zawiera linki do pełnych tekstów.

EDUNEWS.PL

Portal o tematyce edukacyjnej, zawierający informacje z różnych stron świata, a także opinie czy opracowania na temat kształtu polskiej i światowej edukacji oraz jej największych wyzwań w XXI wieku.

Edux.pl

Serwis zawierający publikacje edukacyjne nauczycieli rozmaitych szczebli kształcenia. Materiały są podzielone na kategorie według stopni kształcenia oraz dziedziny.

EID - Edukacja - Internet - Dialog

Platforma do wymiany informacji i poglądów na temat współczesnej edukacji. Na stronie znaleźć można m.in.: blogi eksperckie i nauczycielskie, newsy, opis projektów edukacyjnych, numery czasopisma "Edukacja i Dialog", relacje z konferencji, internetową telewizję czy platformę e-learningową.

Journal of Pedagogy

Półrocznik wydawany w trybie open acces przez słowacki Trnava University. Publikuje artykuły zawierające rezultaty znaczących badań z szeroko pojętej pedagogiki, ze szczególnym uwzględnieniem krytycznych analiz systemów opresyjnych oraz sposobów ich reprodukowania przez tradycyjne/"powszechne" praktyki pedagogiczne.

Learning Resource Exchange (LRE) for schools

Międzynarodowy serwis umożliwiający nauczycielom znalezienie zasobów edukacyjnych z różnych krajów. Zawartość serwisu można przeszukiwać pod kątem języka, dziedziny czy dostawcy treści.

Otwarte Zasoby

Blog Kamila Śliwowskiego zawierający informacje na temat otwartych zasobów dostępnych w Internecie, w tym aplikacji, kolekcji zdjęć, filmów, muzyki oraz innych zasobów edukacyjnych.

Pedagog

Baza bibliograficzna zawierająca opisy zawierająca bibliograficzne opisy książek, artykułów, przepisów prawnych z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz dyscyplin pokrewnych. Zbiór obejmuje literaturę polską od 1990 roku (aktualizacja bieżąca) i jest tworzony przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka cyfrowa tworzona przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Zawiera dokumenty z zakresu szeroko pojętej pedagogiki i dydaktyki podzielone na kolekcje.

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa - Uniwersytet Wrocławski

Jedna z kolekcji Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawiera materiały naukowe oraz dydaktyczne z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki i dziedzin pokrewnych.

Pedagogika Specjalna - portal dla nauczycieli

Portal pedagogiczny dla nauczycieli zawierający treści pomocne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Publikacje edukacyjne

Serwis, działający od 2002 roku, zawierający artykuły podejmujące różnorodne tematy z zakresu edukacji. Archiwum publikacji można przeszukiwać m.in. według przedmiotów czy kategorii.

Scholaris

Portal wiedzy dla nauczycieli zawierający bezpłatne, elektroniczne zasoby edukacyjne dostosowane do wszystkich etapów kształcenia. Materiały dostępne na portalu są zgodne z nową podstawą programową i kompatybilne ze wszystkimi tablicami interaktywnymi i innymi urządzeniami wspomagającymi pracę nauczyciela, np. tabletami.

VOCEDplus

Międzynarodowa baza obejmująca ponad 80 000 opisów bibliograficznych w języku angielskim, z licznymi linkami do pełnych dokumentów tekstowych. Obejmuje swoim zakresem kształcenie i szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukację dorosłych, kształcenie nieformalne oraz kształcenie i szkolenie zawodowe w szkołach. Baza tworzona jest przez National Centre for Vocational Education Research z siedzibą w Australii.