Drukuj

AICT Polska

Portal polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych. Zawiera m.in. archiwalne numery czasopisma "Yorick. Przegląd Teatralny i Literacki", Atlas Teatralny Stolicy (projekt autorski Tomasza Miłkowskiego, obejmuje lata 1989-2010) oraz słownik teatralny.

Baza Ikonografii Teatralnej - zbiory Archiwum Artystycznego i Biblioteki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Udostępnia część zbiorów fotograficznych Teatru im. Juliusza Słowackiego gromadzonych od początku jej istnienia instytucji. Są to fotografie wykonane na zamówienie kolejnych dyrekcji Teatru w celu reklamy, promocji i dokumentowania działalności artystycznej macierzystej sceny. Zawartość bazy jest chroniona prawem autorskim.

Baza Ikonografii Teatralnej - zbiory Biblioteki Jagiellońskiej

Baza ikonograficzna dokumentująca dzieje teatru krakowskiego od końca XVIII w. do lat 80. XX w. Zawiera ok. 4,5 tysiąca fotografii i rysunków przedstawiających m.in. sceny z przedstawień, portrety i karykatury aktorów oraz innych ludzi teatru, ujęcia scenografii.

Dziennik Teatralny

Pierwszy polski wortal teatralny ukazujący się od 1998 roku, zawierający około 300 tysięcy tekstów. Jest aktualizowany codziennie i skupia się przede wszystkim na zagadnieniach teatru polskiego. Redakcja wortalu współpracuje z kilkudziesięcioma czasopismami zajmującymi się teatrem.

e-teatr.pl

Portal teatralny prowadzony przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Zawiera recenzje, artykuły o osobach związanych z teatrem, wyszukiwarkę adresów lub instytucji i inne. Prowadzi Archiwum Wirtualne składające się z następujących baz:

ETP Encyklopedia Teatru Polskiego

Encyklopedia obejmująca hasła przedmiotowe dotyczące zjawisk i terminów teatralnych, hasła osobowe, rejestr premier na polskich scenach dramatycznych, muzycznych, lalkowych oraz wybranych teatrów nieinstytucjonalnych, kalendarium wydarzeń ukazujących historię polskiego teatru na osi czasu w kontekście historii teatru na świecie oraz bazy danych gromadzące informacje dotyczące historii teatrów i zespołów, Teatru Telewizji, Teatru Polskiego Radia, architektury teatralnej, scenografii, krytyki etc.

Federal Theatre Project, 1935 to 1939

Kolekcja cyfrowa Biblioteki Kongresu zawierająca wybrane dokumenty z archiwum Federal Theatre Project z lat 1935-1939, w tym projekty scenografii i kostiumów, zdjęcia, postery, programy czy dokumentację administracyjną.

Ninateka – Teatr

Zbiory NINATEKI dotyczące teatru, obejmujące nagrania spektakli, oper, słuchowisk czy występów tanecznych, a także dokumenty o tematyce teatralnej.

Ogólnopolski Klub Miłośników Opery "Trubadur"

Strona działającego w latach 1996-2017 klubu zawierająca artykuły (informacje, relacje, recenzje itd.) dotyczące tematyki operowej. Dodatkowo w zakładce "Biblioteka Trubadura" znajdują się bazy:

Posters: Performing Arts Posters

Kolekcja cyfrowa Biblioteki Kongresu zbierająca ponad dwa tysiące plakatów z następujących kolekcji: Magis Poster Collection, Minstrel Poster Collection oraz Theatrical Poster Collection.

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

Instytucjonalne archiwum cyfrowe zawierające następujące kolekcje: afisze, ogłoszenia, programy, projekty kostiumów, projekty scenografii, zdjęcia, spektakle, życie teatru.

Theatre and Performance Collection - Victoria & Albert Museum

Kolekcja dokumentująca historię i obecny stan wszystkich rodzajów sztuk performatywnych w Wielkiej Brytanii, w tym dramatu, tańca, opery, teatru lalkowego i muzycznego czy muzyki popularnej. Część obiektów wchodzących w jej skład, głównie zdjęć i grafik, została zdigitalizowana.