Bibliografia Historii Kościoła
Baza powstała w wyniku przeniesienia i poprawienia Bibliografii Historii Kościoła za lata 1944-1984 z wersji drukowanej przez ATK na wersję komputerową.

The Catholic Encyclopedia

Encyklopedia Katolicka. Zawiera wyczerpujące informacje o nauce Kościoła, historię, biografie ojców Kościoła, papieży i świętych.

Federacja Bibliotek Kościelnych Fides

Podstawowym celem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek. Prowadzi też kilka baz z zakresu religioznawstwa.

Open Access Digital Theological Library

Cyfrowa biblioteka teologiczna Open Access gromadzi treści z zakresu religioznawstwa bez względu na perspektywę teologiczną lub wyznaniową.

Polska Bibliografia Nauk Kościelnych 

Prezentuje polski dorobek naukowy za lata 1940-1979 z następujących dziedzin: Nauk biblijnych, Patrologii, Teologii fundamentalnej, Teologii dogmatycznej, Teologii moralnej, Teologii ascetycznej i mistycznej, Teologii pastoralnej, Homiletyki, Katechetyki, Liturgiki i Prawa kanonicznego.