AVALON
Zbiór prac z zakresu prawa, historii i dyplomacji amerykańskiej od XVII do XXI wieku.

Bazy Biblioteki Sejmowej

Biblioteka Sejmowa gromadzi wydawnictwa parlamentarne i urzędowe oraz piśmiennictwo dotyczące szerokiego wachlarza zagadnień, będące teoretyczno-metodyczną podstawą prac legislacyjnych. Unikatową częścią księgozbioru jest komplet wydawnictw Sejmu i Senatu od 1919 r. (druków, biuletynów z posiedzeń komisji itp.) oraz ustawodawstwa polskiego (dzienników ustaw, dzienników urzędowych), a także analogiczne wydawnictwa z około 30 krajów, głównie europejskich, pozyskiwane z reguły w drodze wymiany publikacji Sejmu i Senatu.

CURIA

Orzecznictwo sądów UE

EUR-Lex

Baza aktów prawnych, która umożliwia bezpośredni dostęp do prawa Unii Europejskiej. System pozwala na sięgniecie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Zawiera m.in. traktaty, legislację, orzeczenia i projekty prawne. 

Internetowy System Aktów Prawnych

Baza zawiera opisy wszystkich aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, zarówno obowiązujących, jak i nieobowiązujących, wydawanych od roku 1918 do chwili obecnej.

PARLINE

Baza ustawodawstwa parlamentarnego.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Wystąpienia RPO, dane statystyczne, e-Poradniki RPO, odsyłacze internetowe.