The DBLP Computer Science Bibliography

Serwer zawiera informacje bibliograficzne na temat najważniejszych prac i czasopism informatycznych. Indeksy DBLP to ponad 1,8 mln artykułów oraz zbiór linków do stron domowych informatyków.

DML: Digital Mathematics Library

Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism.

DML-PL
Pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły z polskich czasopism matematycznych.

EuDML

The European Digital Mathematics Library udostępnia literaturę matematyczną online w formie trwałej kolekcji cyfrowej, opracowanej i utrzymywanej przez sieć instytucji.

zbMATH

Baza danych zawierająca około 4 milionów pozycji bibliograficznych z recenzjami lub streszczeniami, które obecnie pochodzą z około 3000 czasopism i serii książek oraz 180 000 książek, wydawanych od 1868 roku do chwili obecnej, dzięki integracji bazy danych „Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik”. Jest edytowana przez the European Mathematical Society, the Heidelberg Academy of Sciences, Humanities and FIZ Karlsruhe i dystrybuowana przez Springer Nature.