Drukuj

Culture
Serwis zawiera aktualne informacje o wydarzeniach kulturalnych w Polsce, o instytucjach kultury, instytutach polskich za granicą, na temat muzyki, filmu, teatru, czasopism kulturalnych, biogramy twórców kultury, a także zbiór esejów poświęconych sztuce. 

Katalog Czasopism Kulturalnych.pl

Katalog Czasopism.pl jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, którego celem jest dostarczanie informacji o polskich czasopismach kulturalnych, także tych wydawanych poza granicami kraju.

Muzea, galerie i centra sztuki

Alfabetyczna lista, według miejscowości, muzeów w Polsce.

O.pl Polski Portal Kulturalny

Jeden z największych opiniotwórczych portali kulturalnych w Polsce. Swoje teksty publikują w nim znawcy kultury oraz uznani krytycy. Podstawowym zadaniem portalu O.pl jest przekazywanie informacji do opinii publicznej o najważniejszych wydarzeniach z dziedzin: architektura, design, sztuka, nowe media, taniec, muzyka, literatura, teatr oraz sztuka filmowa. Codziennie na stronach portalu ukazują się najnowsze informacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych, wernisaży, festiwali, publikacji oraz premier zarówno filmowych, jak i teatralnych.

Słownik "Niezależni dla Kultury"

Słownik "Niezależni dla kultury 1976-89" zawiera obecnie 6000 not biograficznych na temat działaczy nieocenzurowanego obiegu wydawniczego, kultury, nauki i oświaty niezależnej: podziemnych wydawców, redaktorów, drukarzy, kolporterów, organizatorów ruchu wydawniczego, ludzi wspomagających niezależne działania wydawnicze m.in. przez udostępnianie mieszkań, uczestniczenie w transporcie czy konstruowaniu lub reperacji sprzętu drukarskiego, udostępniających mieszkania na nadawanie audycji radia podziemnego, a także twórców kultury - pisarzy, tłumaczy, publicystów, dziennikarzy publikujących w pismach i wydawnictwach niezależnych, plastyków organizujących i uczestniczących w wystawach, aktorów i reżyserów występujących podczas niezależnych spektakli itp.