ALEX

Cyfrowa czytelnia Austriackiej Narodowej Biblioteki Prawniczej. Zawiera skany historycznych austriackich dokumentów prawniczych, w tym niemieckojęzycznych i polskojęzycznych, dotyczących ziem polskich pod panowaniem Habsburgów.

American History

Kolekcje cyfrowe Biblioteki Kongresu dotyczące historii Stanów Zjednoczonych.

Archeion

Najstarsze polskie czasopismo poświęcone zagadnieniom archiwalnym. Na stronie udostępnione są artykuły z tomów 1-50 oraz od tomu 95.

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939

Strona udostępniająca skany map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1919-1939.

Archiwum Państwowe w Białymstoku

Archiwum Państwowe udostępnia wersje elektroniczne swoich publikacji (w tym katalogów wystaw) oraz informacje historyczne związane z regionem (zakładka Regionalia).

Baza Biogramów Biblioteki Jagiellońskiej

Zawiera opisy bibliograficzne biogramów i bibliografii osobowych ponad 47 tysięcy Polaków, także tych mniej znanych, urodzonych po 1850 r. Dotyczy osób, dla których opublikowano biogram, nekrolog lub bibliografię podmiotową czy przedmiotową.

Bibliografia Historii Polskiej

Wersja elektroniczna Bibliografii Historii Polskiej, wydawanej przez Instytut Historii PAN, opracowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Aktualnie zawiera dane z roczników 1980–2011, przy czym poprawiono wychwycone usterki. 

Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku

Wersja elektroniczna bibliografii opracowana przez Towarzystwo Naukowe w Toruniu i Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu. Obejmuje piśmiennictwo za lata 2004-2015.

Bibliografia Historii Wielkopolski za lata 1939-2000

Obejmuje polskie i obcojęzyczne piśmiennictwo z lat 1939-2000 oraz wybrane publikacje z lat 2001-2010, w tym druki zwarte, artykuły i fragmenty tekstów, odnoszące się do dziejów Wielkopolski w jej szeroko pojmowanych historycznych granicach. Zawiera dwa działy: biograficzny i geograficzny. Bibliografia jest ciągle aktualizowana i uzupełniana.

Bibliografia Warmii i Mazur

Zawiera opisy bibliograficzne książek i ich fragmentów oraz czasopism i artykułów z czasopism odnoszących się do historycznych regionów Warmii, Mazur i Powiśla. Baza danych za lata 1945-1998 prezentowana jest pełnotekstowo (w formacie PDF z OCR) za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. Baza danych od 1999- dostępna jest w systemie MAK na stronie WBP w Olsztynie.

Bibliografia województwa podlaskiego

Zawiera opisy bibliograficzne książek, czasopism, artykułów z czasopism i gazet, fragmentów książek, folderów, katalogów wystaw, map dotyczące Białegostoku, województwa podlaskiego oraz wszystkich miejscowości regionu od 1986 r. Bibliografia za lata wcześniejsze, od 1944 r., dostępna jest w formie elektronicznej w Podlaskiej Bibliotece Cyfrowej.

Cyfrowe Muzeum Podlaskie

Zawiera fotografie oraz opisy eksponatów znajdujących się w zbiorach Muzeum Podlaskiego (dokładnie Działu Archeologii) oraz jego oddziałów: Muzeum Historycznego, Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, Muzeum w Bielsku Podlaskim, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy.

dzieje.pl - Historia Polski
Portal dotyczący głównie historii Polski w XX wieku. Zawiera kalendarium rocznicowe, indeks postaci, dat oraz zestawienie linków.

Encyklopedia Solidarności

Zawiera ujęte w układzie alfabetycznym życiorysy opozycjonistów, opisy różnorodnych struktur, wydarzeń, komitetów strajkowych, prasy, biuletynów i wydawnictw oraz grup podziemnych związanych z opozycją w latach 1976-1989.

Herder-Institut Bibliografieportal

Zawiera opisy monografii, antologii, czasopism czy recenzji od 1994 roku na temat historii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej.

Historia.org.pl

Codziennie aktualizowany portal o tematyce historycznej, funkcjonujący od 2004 roku. Zawiera newsy, artykuły, recenzje, materiały edukacyjne itp.

Historia Wojskowa - Portal historyczno-wojskowy

Funkcjonujący od 2003 roku portal zawierający m.in. artykuły naukowe czy publicystyczne na temat sztuki wojennej i historii wojskowości. W zakładce Źródła historyczne można znaleźć opracowania klasycznych traktatów teoretycznych, pamiętników i wspomnień wybitnych dowódców oraz innych publikacji korespondujących z profilem portalu.

Instytut Pamięci Narodowej

Strona Instytutu Pamięci Narodowej, zawierająca m.in. wersje elektroniczne publikacji IPN oraz materiały edukacyjne.

Internet History Sourcebooks Project

Zapoczątkowany w 1996 roku projekt nowojorskiego Fordham University stanowiący kolekcję tekstów historycznych znajdujących się w domenie publicznej lub dostępnych na otwartych licencjach, przeznaczonych do użytku edukacyjnego. Materiały są podzielone tematycznie.

Lectorium - Otwarte Repozytorium Nauk Historycznych

Otwarte dziedzinowe repozytorium naukowe przechowujące i udostępniające dorobek polskich uczonych zajmujących się naukami historycznymi i pokrewnymi. Materiały prezentowane są w działach tematycznych: historia, archeologia, historia sztuki, muzykologia, etnologia i antropologia oraz bibliologia i informacja naukowa.

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

Serwis dotyczący archiwów w naszym kraju.

National Archives

Strona amerykańskiego Archiwum Narodowego, gromadzącego ważne dokumenty dla historii Stanów Zjednoczonych: teksty, dokumenty prawne, mapy, fotografie, grafiki, nagrania audio i wideo. Strona zawiera również materiały dla nauczycieli i edukatorów.

Ośrodek Karta

Organizacja pozarządowa prowadząca największe w Polsce archiwum społeczne XX wieku. Archiwum gromadzi fotografie, dokumenty, korespondencję, dzienniki, nagrania audio i wideo oraz pamiątki i muzealia, pozyskiwane głównie od osób prywatnych. Zawiera m.in. największy w Polsce zbiór relacji historii mówionej, zbiory polskiej opozycji oraz kolekcję „Solidarność – Narodziny Ruchu”, wpisaną na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej

Zawiera genealogię władców polskich od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego (w tym biogramy szeregu książąt dzielnicowych), a także kalendaryczne oraz tabelaryczne przedstawienie dziejów ziem polskich w latach 960-1795 w oparciu o osoby historycznych władców.

Rocznik Białostocki

Strona jednego z najstarszych czasopism naukowych Białostocczyzny, wydawanego w latach 1961-2019 przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Zawiera odnośniki do artykułów z 21 dotychczas opublikowanych tomów.  Pasek wyszukiwania umożliwia przeszukiwanie zawartości tomów lub treści  poszczególnych artykułów.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wersja elektroniczna słownika wydawanego w latach 1880-1914 z możliwością przeszukiwania tekstu.

Szukaj w Archiwach

Serwis udostępniający opisy i skany materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji, w tym także z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Wielka Księga Adresowa Międzywojennego Białegostoku

Internetowa wyszukiwarka danych personalno-adresowych mieszkańców Białegostoku z okresu międzywojennego, opublikowanych w księgach adresowych, telefonicznych i handlowych miasta wydanych przed 1939 r.

Wirtualny Sztetl

Portal prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zawiera około 200 tys. różnych obiektów (tekstów, aktualności, zdjęć, rekordów genealogicznych, wywiadów itp.) związanych z historią Żydów polskich oraz dokumentujących wydarzenia we współczesnym polskim świecie żydowskim.

Zapiski Historyczne

Najważniejsze polskie czasopismo historyczne dotyczące historii krajów strefy bałtyckiej, wychodzące w trybie kwartalnym od 1908 r. W wersji elektronicznej dostępne są numery od 2010 roku.