AGRIS

Wielojęzyczna bibliograficzna baza danych zawierająca odnośniki do ponad 11 milionów artykułów z dziedziny rolnictwa i technologii żywności.

Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919-1939

Strona udostępniająca skany map i materiałów geograficznych wydanych przez Wojskowy Instytut Geograficzny w latach 1919-1939.

Bibliografia Geografii Polskiej

Baza tworzona w Centralnej Bibliotece Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie. Indeksuje artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu nauk geograficznych za lata 1985-2008 (w sumie ponad 150 tysięcy tytułów).

Bibliografia Geologiczna Polski

Obejmuje publikacje od 2006 roku z zakresu nauk geologicznych oraz wybrane pozycje z nauk pokrewnych (w tym geografii, gleboznawstwa, górnictwa, hydrologii, ochrony środowiska), wydane w Polsce, a także za jej granicami, jeśli dotyczą Polski lub zostały napisane przez polskich autorów.

Countries of the world

Strona zbierająca informacje na temat krajów świata, w tym ich historii, geografii, populacji, ekonomii, a także zdjęcia i mapy.

Geography

Portal geograficzny zawierający artykuły, zestawienia danych, mapy (współczesne i historyczne) i inne materiały dotyczące populacji ludzi na świecie, pogody, klimatu, transportu, środowiska czy krajobrazu.

Geography & Places

Kolekcje cyfrowe Biblioteki Kongresu o tematyce geograficznej.

GeoNames

Baza nazw geograficznych z całego świata, w tym nazw miejscowości, jednostek administracyjnych, rzek, jezior, szczytów górskich.

Geoportal Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniający użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym, ortofotomapy, numeryczne modele terenu, rastry map topograficznych i tematycznych czy metadane.

GEOSS Portal

Portal prowadzony przez European Space Agancy i zapewniający dostęp do danych i źródeł informacji na temat kuli ziemskiej z całego świata.

Google Earth

Zaawansowana aplikacja kartograficzna umożliwiająca wyświetlanie zdjęć satelitarnych, map, ukształtowania terenu itd. dowolnego miejsca na Ziemi.

International Cartographic Association

Strona Międzynarodowego Towarzystwa Kartograficznego, zajmującego się promowaniem kartografii i geoinformacji w kontekście międzynarodowym. Zawiera m.in. aktualności z tej dziedziny (w tym o zasobach online czy aplikacjach kartograficznych) czy publikacje towarzystwa w otwartym dostępie. 

International Journal of Cartography

Czasopismo Międzynarodowego Towarzystwo Kartograficznego, publikowane w otwartym dostępie, mające na celu promowanie badań naukowych w zakresie kartografii i geoinformacji.

Kartografia.pl - mapy i plany w sieci

Strona zbierająca aktualności ze świata kartografii, linki do ciekawych map i planów, linki do zdjęć lotniczych i satelitarnych, recenzje map, informacje i wystawach i konferencjach czy o uczelniach i instytucjach.

National Geographic Society

Strona amerykańskiego towarzystwa geograficznego zawierająca m.in. materiały edukacyjne dla szkół, informacje o realizowanych projektach czy bezpłatne kursy na temat ochrony przyrody.

Nauka o klimacie

Blog naukowy zajmujący się wyjaśnianiem fizycznych procesów rządzących klimatem oraz relacjonowaniem aktualnych wyników badań. Zamieszczane artykuły, weryfikowane przez specjalistów, są udostępniane na wolnych licencjach.

OpenStreetMap

Mapa świata tworzona przez społeczność wolontariuszy z całego świata. Jest dostępna na otwartej licencji.

Repozytorium Cyfrowe Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Zawiera zdigitalizowane publikacje wydane przez IGiPZ PAN, pozycje ze zbiorów Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska (w tym z kolekcji Polskiego Towarzystwa Geograficznego, prof. Józefa Staszewskiego oraz historyczne mapy i atlasy), a także Centralną Bazę Danych o Młynach w Polsce.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Wersja elektroniczna słownika wydawanego w latach 1880-1914 z możliwością przeszukiwania tekstu.