Bibliografia BARA
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939) obejmująca literaturę polską oraz zespół materiałów rejestrujących literatury obce, a także wybrane problemy i tematy według haseł rzeczowych. Rejestracją objęto utwory oryginalne literackie jak i paraliterackie (felieton, esej, reportaż i in.), przekłady z literatur obcych (notowane pod tłumaczami), recenzje (literackie, teatralne, filmowe), opracowania krytyczne i historycznoliterackie, a także inne materiały dotyczące literatury (np. nekrologi, edycje dokumentów, listy). 

Bibliografia Staropolska

Informacje o wydawnictwach książkowych (edycjach krytycznych, monografiach, pracach zbiorowych itp.) z zakresu literatury i kultury staropolskiej. Bibliografia uwzględnia pozycje opublikowane od 2000 roku.

Indeks Literariów Staropolskich

Opracowany materiał zawiera opisy katalogowe literariów rękopiśmiennych (w tym także tekstów okolicznościowych oraz użytkowych) z bibliotek warszawskich (870 kodeksów) oraz Biblioteki im. Zielińskich w Płocku (21 kodeksów). Baza stanowi zatem wartościowe narzędzie badawcze, umożliwiające wyszukiwanie i identyfikację utworów często niepublikowanych i trudnych do odnalezienia w inny sposób.

iSybislaw

Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego (baza Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk).

Korpus Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN

Korpus to dowolny zbiór tekstów, w którym czegoś szukamy. Korpus umożliwia sprawdzenie w jakich kontekstach używa się danego słowa w różnych typach tekstów.

Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku

Internetowa wersja tomu pierwszego słownika biobibliograficznego wydanego przez Instytut Badań Literackich PAN. Ma na celu dostarczenie podstawowej wiedzy faktograficznej o nowym pokoleniu twórców - poetów, prozaików, dramatopisarzy, krytyków literackich, tłumaczy oraz literaturoznawców. Trójczłonowe hasła składają się z biogramu, bibliografii twórczości oraz wykazu ważniejszych opracowań.

Polska Bibliografia Literacka

Zawiera prace z teorii i historii literatury, krytyki literackiej, teatralnej i filmowej, literatury współczesnej i życia literackiego. Odnotowuje także polskie teksty literackie i paraliterackie (opublikowane zarówno w postaci druków zwartych, jak i na łamach czasopism krajowych oraz emigracyjnych), ich przekłady, a także teksty literackie obce (książki i teksty w czasopismach) w przekładzie na język polski. Bibliografia rejestruje też inne formy recepcji literatury, takie jak: spektakle teatralne, słuchowiska radiowe, przedstawienia teatru telewizji oraz roczną produkcję polskich filmów fabularnych.