Akademia Polskiego Filmu
Portal projektu edukacyjnego zawierający informacje i wykłady multimedialne dotyczące polskiego filmu fabularnego.

Film Literature Index

Baza indeksuje w całości 150 czasopism na temat filmu i telewizji z 30 krajów świata oraz ponad 200 tytułów, z których wybierane są artykuły dotyczące tych zagadnień. 

Film Polski - Internetowa Baza Filmu Polskiego

Serwis udostępnia informacje o wszystkich polskich filmach, zarówno fabularnych kinowych, jak i serialach telewizyjnych, filmach dokumentalnych, animowanych i spektaklach Teatru Tv powstałych na przestrzeni ostatnich stu lat. W serwisie znajdują się także szczegółowe biogramy twórców polskiego kina i ich filmografie. Częścią serwisu jest „Kalendarium” w przystępny sposób udostępniające informacje o ważnych wydarzeniach, jakie miały miejsce w świecie filmu na przestrzeni ponad stu lat. Bardzo ważną częścią serwisu jest dział „Film w prasie polskiej” będący filmową bibliografią zawartości czasopism polskich, począwszy od roku 1945 aż do dnia dzisiejszego.

Fototeka

Serwis Fototeka prezentuje zasoby fotograficzne Filmoteki Narodowej związane tematycznie z historią filmu polskiego (filmy, ludzie, wydarzenia itp.). Baza powstaje w oparciu o zgromadzone zbiory fotosów, negatywów i diapozytywów; pokazuje zarówno znane, ale także unikalne fotografie z polskich filmów, ich twórców (reżyserzy, aktorzy, operatorzy, asystenci itd.), premiery filmowe itp.