American Chemical Society Publications
Baza zapewniająca dostęp do czasopism chemicznych, w tym do ponad miliona artykułów i 35 tysięcy rozdziałów z książek.

BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 700 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań, a od 2005 r. do opisów dodawane są bibliografie załącznikowe oraz pełne teksty publikacji (na podstawie umów z wydawcami).

Brenda

Baza danych dotycząca enzymów, tworzona przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu.

ChemIDPlus

Baza danych zawierająca informacje o ponad 300 tysiącach związków chemicznych.

ChemSpider

Baza danych gromadząca informacje o ponad 67 milionach związków chemicznych z setek wiarygodnych źródeł.

ChemSynthesis

Baza danych zawierająca informacje o związkach chemicznych, w tym o ich syntezie i właściwościach fizycznych.

Czasopisma z dziedziny fizyki i chemii dostępne bezpłatnie w Internecie

Zestawienie czasopism fizycznych i chemicznych, w całości lub częściowo udostępnionych w Internecie, które opracowała Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu.

Organic Compounds Database

Baza związków organicznych, którą można przeszukiwać według grup funkcyjnych, wzorów sumarycznych, nazw lub właściwości spektralnych i fizycznych.

Polish Scientific Journals Database – PSJD

Baza indeksująca artykuły z polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk fizycznych i chemicznych oraz obszaru nauk medycznych, farmaceutycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

PubChem

Otwarta chemiczna baza danych administrowana przez amerykańskie National Institutes of Health (NIH). Zawiera informacje o związkach chemicznych, ich chemicznych i fizycznych właściwościach, patentach, aktywności biologicznej i inne.

Royal Society of Chemistry - Journals, books & databases

Zapewnia dostęp do 46 czasopism, ponad półtora tysiąca książek oraz baz danych dotyczących nauk chemicznych oraz nauk pokrewnych.

WebElements

Układ okresowy pierwiastków w języku angielskim. Zawiera opisy pierwiastków, informacje o historii ich odkrywania czy właściwościach.