AGRO

Baza danych rejestrująca artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i technicznych.

Archiwum Polskiej Paleontologii

Kolekcja książek o tematyce paleontologicznej, w tym klasyczne prace dotyczące paleontologii ziem polskich. Biblioteka tworzona jest przez Instytut Paleontologii PAN.

Atlas Ssaków Polski

Projekt mający na celu przedstawienie aktualnego stanu naszej wiedzy o rozmieszczeniu ssaków w Polsce.

BazTech

Bibliograficzno-abstraktowa baza danych rejestrująca artykuły z ponad 700 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań, a od 2005 r. do opisów dodawane są bibliografie załącznikowe oraz pełne teksty publikacji (na podstawie umów z wydawcami).

Bibliografia ornitologiczna

Bibliografia powstała w oparciu o zbiory Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego UWr. Obejmuje spis polskich artykułów poświęconych tematyce ornitologicznej od 1991 r.

Bioline International

Platforma udostępniająca prace z recenzowanych (metodą peer-review) czasopism z dziedziny biologii i nauk pokrewnych, publikowanych w wolnym dostępie w azjatyckich, afrykańskich i południowoamerykańskich krajach rozwijających się. Zawiera metadane, abstrakty oraz pełne teksty w formatach pdf lub html (o ile są dostępne).

Brenda

Baza danych dotycząca enzymów, tworzona przez Instytut Biochemii Uniwersytetu w Kolonii i udostępniana nieodpłatnie środowisku naukowemu.

Europe PMC

Otwarta platforma naukowa, która umożliwia dostęp do światowej kolekcji publikacji i preprintów z zakresu biologicznych, medycznych i o zdrowiu. Zawiera ponad 36 milionów abstraktów i około 6 milionów pełnych tekstów artykułów, a także zapewnia dostęp do patentów biomedycznych, przewodników dla klinicystów, raportów z badań oraz tez rozpraw doktorskich.

Fauna Europaea

Zoologiczny indeks taksonomiczny zawierający naukowe nazwy wszystkich wielokomórkowych, lądowych i słodkowodnych zwierząt Europy wraz z informacjami o miejscach ich występowania.

Ikonoteka polskiej flory i fauny

Częściowo ilustrowany katalog roślin, zwierząt i mikroorganizmów rodzimych dla terytorium Polski oraz stanowisk ich naturalnego występowania.

Kolekcja Nauk Przyrodniczych

Pełnotekstowa baza danych przechowująca archiwalne artykuły z polskich czasopism przyrodniczych: "Acta Biochimica Polonica" (od 1985 r.), "Acta Clinica" (z lat 2001-2002), "Acta Physica Polonica A" (od 2001 r. oraz abstrakty z lat 1996-2000) oraz "Kosmos" (od 2000 r.).

MammalWeb

Aplikacja sieciowa dedykowana nauce obywatelskiej, której zadaniem jest zbiór, walidacja i archiwizowanie danych o rozmieszczeniu i ekologii dzikich gatunków ssaków zebranych przy użyciu fotopułapek.

Nowości Piśmiennictwa Leśnego

Aktualna bibliografia piśmiennictwa leśnego ułatwiająca śledzenie najnowszej literatury światowej z zakresu leśnictwa.

Ocean Data Portal

Zapewnia dostęp do danych oceanograficznych zbieranych przez globalną sieć IDOE osiemdziesięciu narodowych centrów danych oceanograficznych, a także do zasobów udostępnianych przez innych partnerów.

Piśmiennictwo Leśne

Baza tworzona od 1989 roku na podstawie czasopism polskich i zagranicznych o tematyce leśnej gromadzonych w Bibliotece Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Opracowywana przez Zakład Informacji Naukowej IBL.

To tylko teoria

Blog naukowy zawierający wpisy dotyczące medycyny, dietetyki, biologii oraz bioetyki.