CYTBIN

Bezpłatna baza cytowań bibliograficznych CYTBIN (Cytowania w Bibliotekoznawstwie i Informacji Naukowej). Źródłem do bazy są artykuły z czasopism naukowych i fachowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz informacji naukowej, takie jak: Bibliotekarz, Przegląd Biblioteczny, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Roczniki Biblioteczne oraz Zagadnienia Informacji Naukowej. CYTBIN jest współtworzony przez Sekcję Bibliograficzną Koła Naukowego Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

EBIB

Serwis informacyjny dla bibliotekarzy i specjalistów informacji. Skrót EBIB ma kilka znaczeń, jest nie tylko portalem dla bibliotekarzy, ale także częścią czasopisma fachowego.

Elektroniczna Baza Bibliografii Estreichera (EBBE)

EBBE jest projektem realizowanym w Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, które dysponuje wyłącznie prawami do jej opracowania. Baza znajduje się w stadium realizacji. W przyszłości będzie się ona składała z dwóch podzespołów, zgodnie z dwoma podstawowymi seriami Bibliografii Polskiej: staropolską i dziewiętnastowieczną oraz materiałów do przyszłych uzupełnień Bibliografii Polskiej Estreicherów. Uzupełnienia te zamieszczane są bez korekty, jako cytaty naukowe, na podstawie dostępnych źródeł. EBBE udostępnia systematycznie również zeskanowane stronice drukowanej wersji Bibliografii Polskiej. Umożliwia ona jedynie wertowanie podobizn poszczególnych stronic bez możliwości prowadzenia rzetelnej kwerendy naukowej.

e-LiS

Międzynarodowe otwarte repozytorium gromadzące materiały z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Powstało w roku 2003. Archiwum jest bezpłatne i dostępne zgodnie z ideą Open Access.

Online Dictionary of Library and Information Science 

Profesjonalny słownik poświęcony zagadnieniom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Został stworzony w Western Connecticut State University (WCSU) w Danbury i jest przeznaczony nie tylko dla uczonych zajmujących się tą problematyką, lecz także dla studentów bibliotekoznawstwa oraz użytkowników bibliotek.

Otwarta Platforma Edukacyjna EBIB

Kursy dla bibliotekarzy i nie tylko dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Sternik

Słownik Terminologiczny z Zakresu Bibliografii i Katalogowania Sternik prezentuje terminy w dwóch językach, polskim i angielskim, oraz ich definicje pochodzące z literatury słownikowej i encyklopedycznej, literatury przedmiotu, dokumentacji instytucji bibliotekarskich i bibliograficznych, norm i standardów.