The Archaeology Channel
Krótkie materiały filmowe, pliki audio, nowości dotyczące dziedzictwa kulturowego. Strona prowadzona przez Archaeological Legacy Institute (Oregon, USA).

Archeolog.pl

Edukacyjny serwis poświęcony tematyce archeologii Polski i świata. Powstaje na bazie współpracy z naukowcami z polskich i zagranicznych placówek naukowych.

Archeologiczny Słownik Angielsko-Polski
Archeologiczny Słownik Angielsko-Polski. Zawiera wyrazy, które mogą być przydatne dla osób tłumaczących teksty archeologiczne pisane w języku angielskim. Dostępny bezpłatnie w archiwum zip lub w wersji on-line.

Archeowieści: z pasją o przeszłości

Serwis prezentujący najnowsze odkrycia, badania i hipotezy dotyczące dziejów ludzkości i życia na Ziemi. W ramach serwisu wyodrębniono m.in. działy: Archeologia, Paleoantropologia, Paleontologia, Polska, Polskie odkrycia. Strona archiwalna.

Egyptology Resources
Pierwsza strona egiptologiczna w internecie. Bogactwo informacji i odsyłaczy dla wszystkich zainteresowanych.

PRADZIEJE

Portal dla archeologów, opisy wykopalisk, prace seminaryjne, forum, galerie zabytków, nowości z prasy.

ThoughtCo. - Archeology
Serwis poświęcony archeologii należący do The New York Times Company. Zawiera m.in. linki do archeologicznych zasobów w sieci, tekstów dotyczących historii kultury, antropologii, bieżących prac badawczych prowadzonych na świecie, metod badawczych w archeologii, biografie archeologów, przegląd literatury, zagadnienia związane z etyką zawodową archeologów. Umieszczane są tu także artykuły o archeologii w kulturze popularnej (filmach, książkach, telewizji).

Wydawnictwa i Publikacje Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

Strona zawiera spisy treści publikacji wydawanych przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie – czasopism oraz wydawnictw zwartych.