BIBLIOTEKA NARODOWA

Katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej to przede wszystkim bibliografia narodowa, bibliografie specjalne, katalogi centralne i inne bazy redagowane w Bibliotece Narodowej, w tym m.in.: Bibliografie książek polskich, Bibliografie artykułów z czasopism, Polonika zagraniczne.

Europeana Collection

Biblioteka cyfrowa otwarta 20 listopada 2008 roku w ramach inicjatywy UE:i2010 na rzecz bibliotek cyfrowych w celu udostępnienia dziedzictwa kulturowego i naukowego Europy w internecie. Europeana to wspólny punkt dostępu do zbiorów i katalogów bibliotek, archiwów i muzeów z całej Europy, który umożliwia użytkownikom znalezienie we własnym języku cyfrowych dzieł kultury udostępnionych przez uznane organizacje kulturalne w całej Unii Europejskiej.

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Federacja Bibliotek Cyfrowych to serwis zawierający zasoby współtworzone przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze.

FIDKAR

Multiwyszukiwarka pozwalająca na prowadzenie wyszukiwań katalogowych i bibliograficznych w wielu komputerowych bazach jednocześnie. Poprzez FIDKAR można w tym samym czasie prowadzić wyszukiwanie w katalogach książek oraz bibliografiach zawartości czasopism i bibliografiach tematycznych, a także w katalogach prac magisterskich. Ułatwia to np. sporządzenie bibliografii konkretnej osoby lub wykazu tematycznego obejmującego nie tylko książki, ale i artykuły z czasopism, fragmenty z prac zbiorowych i prace dyplomowe.

KARO - Katalog rozproszony bibliotek polskich

Katalog rozproszony i wyszukiwarka. Pozwala na dostęp do informacji o zasobach wielu polskich bibliotek i ułatwia wyszukanie interesujących publikacji lub opisów bibliograficznych.

NUKAT

Centralny Katalog Polskich Bibliotek Naukowych i Akademickich funkcjonuje od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT.