Drukuj

Baza publikacji o Uniwersytecie w Białymstoku 

     Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji dotyczących działalności Uniwersytetu, jego pracowników i studentów. Rejestracji podlegają wydawnictwa zwarte, rozdziały w pracach zbiorowych, a także artykuły w czasopismach oraz w prasie lokalnej. Publikacje rejestrowane są z autopsji w oparciu o materiały znajdujące się w księgozbiorze biblioteki oraz na podstawie bibliograficznych baz danych i katalogów innych bibliotek. Baza dokumentuje publikacje od 1997 roku, czyli od chwili powstania UwB jako samodzielnej uczelni. 

Zastosowano następujące hasła według języka haseł przedmiotowych KABA: 

I.1.1 Rektorzy uniwersytetów i uczelni 
I.1.2 Uniwersytety i uczelnie -- struktura
I.1.3 Uniwersytety i uczelnie -- skład osobowy
I.1.4 Uniwersytety i uczelnie -- administracja
I.2 Planowanie
I.3. Rok akademicki 
I.4.1 Budynki akademickie
I.4.2 Finanse 

II.1 Rekrutacja 
II.2 Nauczanie akademickie – organizacja 

III.1 Badania
III.2 Kongresy i konferencje 
III.3 Wyprawy naukowe
III.4 Wydawnictwa uniwersyteckie
III.5 Relacje uniwersytety i uczelnie - społeczność lokalna 

IV.1 Współpraca uniwersytetów i uczelni -- Polska
IV.2 Współpraca międzynarodowa 

V.1.1 Wywiady, spotkania
V.1.2 Uroczystości uczelniane
V.1.3 Nauka -- dokumentacja
V.2 Uniwersytet III Wieku (Białystok) 

VI.1 Studenci -- działalność naukowa 
VI.2 Studenci -- towarzystwa
VI.3 Studenci -- kultura
VI.4 Studenci -- sporty akademickie
VI.5.1 Studenci -- stypendia
VI.5.2 Domy studenckie
VI.5.3 Studenci -- opieka medyczna
VI.5.4 Studenci -- orientacja zawodowa 
VI.6 Edukacja -- wymiana międzynarodowa
VI.7 Absolwenci uniwersytetów i uczelni 

VII.1 Nauczyciele akademiccy -- kształcenie
VII.2 Nauczyciele akademiccy -- towarzystwa
VII.3 Nauczyciele akademiccy -- sytuacja społeczna
VII.4 Nauczyciele akademiccy -- dyplomy
VII.5 Nauczyciele akademiccy -- nagrody i wyróżnienia
VII.6 Doktorzy honoris causa
VII.7 Nauczyciele akademiccy -- biografie 

VIII.1 Uniwersytet w Białymstoku. Biblioteka Główna
VIII.2 Wydziały uniwersytetów i uczelni -- biblioteki