Baza publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych UwB 

     Baza gromadzi dorobek pracowników naukowo-dydaktycznych UwB powstały w okresie ich zatrudnienia w uczelni. Stanowi kontynuację czterotomowej bibliografii za lata 1968-1990. W związku z tym zostały w niej uwzględniane opisy prac opublikowanych po 1990 roku. 
     Publikacje rejestrowane są przez biblioteki jednostek organizacyjnych Uczelni, w których zatrudnieni są pracownicy. Publikacje pracowników Wydziału Filologicznego rejestrowane są przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej. 
     Baza zawiera opisy prac autorskich i współautorskich zamieszczonych w wydawnictwach zwartych oraz ciągłych (rozdziały, artykuły, recenzje, materiały konferencyjne, tłumaczenia, publikacje w czasopismach internetowych, wypowiedzi, wywiady, głosy w dyskusji). 
     Opisy bibliograficzne są opracowywane na podstawie wykazów otrzymywanych z poszczególnych wydziałów i instytutów, a także uzupełniane w oparciu o:

 • katalogi komputerowe:
  • Biblioteki Uniwersyteckiej,
  • bibliotek wydziałowych i instytutowych UwB,
  • NUKAT i KARO,
  • bibliotek zagranicznych,
 • bazy elektroniczne Biblioteki Narodowej,
 • wydawnictwa elektroniczne i internetowe,
 • bibliografie dziedzinowe.

     W miarę możliwości publikacje są sprawdzane z autopsji. Baza jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana.