NAGLOWEK KONF 2023 2

 

Zapraszamy serdecznie na ogólnopolską konferencję naukową „Biblioteka [w] transformacji”, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku w dniach 14-15 września 2023 roku.

 

 

Wywodzące się z łaciny słowo „transformacja” jest zazwyczaj rozumiane jako zmiana, przekształcenie, ale często traktowane także jako synonim postępu i rozwoju. Używa się go właściwie w każdym kontekście – zarówno przy omawianiu spraw społecznych czy ekonomicznych, jak i technologicznych oraz informacyjnych. Transformacja towarzyszy nam od wieków i jest procesem trwającym nieustannie, również w bibliotekach. Celem konferencji jest przyjrzenie się właśnie temu obszarowi – transformacji bibliotek. Naszym zamiarem jest omówienie zagadnienia zarówno w ujęciu historycznym, a zatem prześledzenie, jak zmieniały się zadania i funkcje bibliotek w przeszłości, jak i współczesnym. Pragniemy również poddać analizie i dyskusji wyzwania, jakie stoją przed bibliotekami współcześnie oraz podjąć próbę przewidzenia kierunków rozwoju bibliotekarstwa w najbliższej przyszłości. Nieprzypadkowo w tytule konferencji spójnik „w” został ujęty w nawias kwadratowy –  chcemy bowiem zaproponować wspólne poszukiwania odpowiedzi na pytania, czy biblioteki rzeczywiście podlegają stałej transformacji oraz czy mogą ją inicjować i realizować w praktyce, stając się nie tylko przedmiotem transformacji, ale przede wszystkim jej podmiotem.

 

Proponowane zagadnienia:

  • transformacja roli bibliotek dawniej i dziś,
  • biblioteki wobec wyzwań stale transformującej się współczesności,
  • transformacja zawodu bibliotekarza,
  • transformacja użytkowników i ich roli w zmieniającej się rzeczywistości,
  • biblioteki wobec transformacji cyfrowej,
  • biblioteka jako inicjator zmian,
  • innowacyjność w bibliotece,
  • biblioteki a otwartość,
  • kierunki rozwoju bibliotek i bibliotekarstwa w przyszłości,
  • inne kwestie związane z tematyką konferencji.

 

Mamy nadzieję, że zaproponowany temat spotkania, zwłaszcza jego szerokie pojmowanie, zachęci do uczestnictwa zarówno pracowników bibliotek naukowych czy naukowych instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, jak i specjalistów z innych dyscyplin – historyków, socjologów czy kulturoznawców. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w wydarzeniu dającym sposobność do wymiany poglądów i doświadczeń. Pokłosiem konferencji będzie recenzowana i punktowana publikacja, która ukaże się w Wydawnictwie Uniwersytetu w Białymstoku oraz zostanie udostępniona w wersji cyfrowej w Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

Do zobaczenia w Białymstoku!

 

 

 

Konferencja jest objęta Patronatem Honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego

 

wuwbkolor Małe

 

 


 

 

Partner
as logo

 

 

 

Sponsorzy Patroni Medialni
chbeck EBIB patron medialny
banner EBSCO 300x150  
PWN IBUK LIBRA Logo Poziom bez tla kolor RGB  
PCGPOLSKA ACADEMIA  
MOL oprogramowanie dla bibliotek 2