Ogólnopolskie Seminarium
"Polskie biblioteki cyfrowe - dokąd zmierzamy?"
9 grudnia 2011 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Strona główna
    Program
    MATERIAŁY
    Galeria
    Uczestnicy
    Sponsorzy

    Biblioteka
      Uniwersytecka

    Podlaska Biblioteka
      Cyfrowa


Lista uczestników


 1. Marzena Konczerewicz
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 2. mgr Marcin Pędich
  Zakład INiB UwB
 3. Agnieszka Gryka
  Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania
 4. mgr Jolanta Kudrawiec
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 5. mgr Bożena Nazarkiewicz
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 6. mgr inż. Agnieszka Jancewicz
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 7. mgr Elżbieta Mickiewicz
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 8. Joanna Osiennik
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 9. mgr Anna Mrówczyńska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 10. mgr Leon Śliwiński
  Biblioteka Uniwersytecka
 11. dr Edyta Bezzubik
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 12. mgr Teresa Chomiczewska
  Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego
 13. mgr Julia Pyłkowska
  Biblioteka Archidiecezjalnego Wyższego Semianrium Duchownego
 14. mgr Joanna Putko
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 15. mgr Grażyna Bożek
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 16. Joanna Mackiewicz
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 17. mgr Elżbieta Kierejczuk
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 18. mgr Barbara Malesa
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 19. mgr Ewa Mystkowska
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział w Białymstoku
 20. mgr inż. Wioleta Korzunowicz
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 21. dr Katarzyna Zimnoch
  Zakład INiB UwB
 22. mgr Grażyna Kruszewska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 23. mgr Bożena Ignatowska
  Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Podlaskiego w Białymstoku
 24. mgr Dorota Romanowska
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 25. mgr Beata Wyszkowska
  Zespół Szkół Muzycznych w Białymstoku
 26. Ewa Kołomecka
  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 27. Grzegorz Zys
  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 28. Alicja Krętowska
  IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 29. mgr Hanna Kościuch
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 30. Elwira Śliwińska
  Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
 31. Halina Karpieszuk
  Biblioteka Instytutu Chemii
 32. mgr Anna Krawczuk
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 33. Emilia Chojnowska
  CEN Białystok
 34. mgr Ewa Harasimik
  CEN Białystok
 35. Olga Topolewska
  CEN w Białymstoku
 36. Magdalena Kraszewska
  CEN Białystok
 37. mgr inż. Łukasz Grygiel
  Książnica Podlaska
 38. mgr Bożena Bartoszewicz-Fabiańska
  Książnica Podlaska
 39. mgr Małgorzata Skibowska
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 40. mgr Anna Rożko
  Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku
 41. mgr Barbara Werpachowska
  CEN Białystok
 42. mgr Paweł Dąbrowski
  Książnica Podlaska
 43. mgr Zdzisław Babicz
  Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku
 44. mgr Alina Iwaniuk
  Biblioteka Uniwersytecka
 45. mgr Małgorzata Zdanowicz
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 46. mgr Agata Czerska
  Biblioteka Uniwersytecka
 47. mgr Ewa Zwierzyńska
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 48. mgr Ewa Gryko
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 49. mgr Małgorzata Guzel
  Biblioteka Uniwersytecka w Białymstoku
 50. mgr Irena Minkiewicz
  Biblioteka Uniwersytecka
 51. Małgorzta Kakareko Wiszowata
  CEN Białystok
 52. Elżbieta Korzeniecka
  CEN Białystok
 53. mgr Beata Jasielczuk
  Biblioteka Muzeum Wojska w Białymstoku
 54. mgr Halina Krychniak
  Biblioteka PB
 55. mgr Aldona Białanowicz
  Biblioteka Uniwersytecka
 56. Anna Rutkowska
  Biblioteka ZSE
 57. Irena Mojsewicz
  Biblioteka ZSE
 58. mgr Katarzyna Puksza
  Biblioteka Uniwersytecka
 59. mgr Adela Spychała
  Biblioteka Uniwersytecka
 60. mgr inż. Katarzyna Dąbrowska
  Biblioteka Politechniki Białostockiej
 61. Marcin Pasiuk
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 62. mgr Anna Stocka
  Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB
 63. mgr Marta Kupczewska
  Biblioteka Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB
 64. Małgorzata Bogusz
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 65. Damian Siebieszuk
  Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 66. Barbara Kuprel
  Biblioteka Publiczna w Mońkach
 67. mgr Lucyna Ułas
  Biblioteka Uniwersytecka im. J. Giedroycia
 68. mgr Anna Filimoniuk
  Biblioteka Uniwerytetu Medycznego w Białymstoku
 69. mgr Joanna Trusiuk
  Książnica Podlaska
 70. mgr Małgorzta Rokicka-Szymańska
  Książnica Podlaska
 71. mgr Teresa Zajk
  Gminna Biblioteka Publiczna w Kolnie z siedzibą w Czerwonem
 72. mgr Józefa Bajda
  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
 73. Irena Gibas
  Biblioteka Wydziału Prawa
 74. Daniel Frąckiewicz
  Miejska Biblioteka Publiczna w Łomży
 75. Agnieszka Frankowska
  Biblioteka Uniwersytecka
 76. Jolanta Kondracikowska
  Biblioteka Instytutu Biologii
 77. Maria Czyżewska
  Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 78. Beata Fiedorowicz
  Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 79. Barbara Kubiak
  Biblioteka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej
 80. Małgorzata Supińska
  Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku
 81. Barbara Kraszewska
  Czytelnia Neofilologiczna UwB
 82. Hanna Trzeszczkowska
  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
 83. prof. dr hab. Jan R. Taylor
  Instytut Biologii UwB
 84. prof. dr hab. Józef Maroszek
  Instytut Historii UwB
 85. prof. dr hab. Jan Snopko
  Instytut Historii UwB
 86. mgr Halina Brzezińska-Stec
  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 87. mgr Mirosława Roszczyc
  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
 88. mgr Marek Kietliński
  Archiwum Państwowe w Białytmstoku
 89. mgr Jan Leończuk
  Książnica Podlaska
 90. dr hab. inż. Marek Gawrysiak
  Politechnika Białostocka
 91. dr inż. Janusz Musialik
  UMFC Wydział w Białymstoku
 92. Zofia Olszewska-Bajera
  Biblioteka Główna UMFC w Warszawie
 93. Katarzyna Janczewska-Sołomko
  Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej
 94. Antoni Ćwikliński
  V Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku
 95. Mirosław Popiołek
  3MPolska
 96. Maciej Dziubecki
  Aleph Polska
 97. Rafał Rakoczy
  3MPolska
 98. Grzegorz Mianowski
  Wolters Kluwer
 99. Grzegorz Dzięcioł
  DDP
 100. Maciej Smolewski
  DDP
 101. Grzegorz Janczewski
  DDP
 102. Halina Elżbieta Debkowska
  Białostockie Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki
 103. dr Anna Nosek
  Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UwB
 104. mgr Wiesława Wojtkowska
  Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku