II Ogólnopolskie Seminarium
"OPEN ACCESS"
14 maja 2010 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Strona główna
    Program
    MATERIAŁY
    Zgłoszenie udziału
    Uczestnicy

    Strona Biblioteki
      Uniwersyteckiej