II Ogólnopolskie Seminarium
"OPEN ACCESS"
14 maja 2010 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Strona główna
    Program
    MATERIAŁY
    Zgłoszenie udziału
    Uczestnicy

    Strona Biblioteki
      Uniwersyteckiej


Wstępny program seminarium


11.00-11.15   Powitanie uczestników

11.15-12.00
      mgr Bożena Bednarek-Michalska (Biblioteka Uniwersytecka
      w Toruniu, red. naczelny EBIB)

      "Polskie inicjatywy Open Access"

12.00-12.45
      dr Marek Nahotko (Instytut Informacji Naukowej
      i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)

      "Open Access - czy tylko zalety?"

12.45-13.15   przerwa kawowa

13.15-14.00
      prof. Marek Niezgódka (Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum
      Modelowania Matematycznego i Informatycznego Uniwersytetu

      Warszawskiego)
      "Infrastruktura Otwartej Nauki w Polsce: stan dzisiejszy,
      perspektywy i szanse."


14.00   Zakończenie seminarium i podsumowanie Tygodnia Bibliotek