II Ogólnopolskie Seminarium
"OPEN ACCESS"
14 maja 2010 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Strona główna
    Program
    MATERIAŁY
    Zgłoszenie udziału
    Uczestnicy

    Strona Biblioteki
      Uniwersyteckiej


Lista uczestników
(wg kolejności zgłoszeń instytucji)

 1. Bożenna Bartnikiewicz
  (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
 2. Grażyna Bożek
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 3. Wioleta Korzunowicz
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 4. Ewa Brzozowska
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 5. Joanna Putko
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 6. Joanna Mackiewicz
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 7. mgr Emilia Brzozowska-Szczecina
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 8. Alina Goworko
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 9. mgr Anna Sidorczuk
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 10. Elżbieta Kierejczuk
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 11. Anna Mrówczyńska
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 12. Elżbieta Oblacewicz
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 13. Joanna Osiennik
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 14. Katarzyna Rutkowska
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 15. Anna Gogiel-Kuźmicka
  (Biblioteka Politechniki Białostockiej)
 16. mgr Anna Krawczuk
  (Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku)
 17. mgr Olga Topolewska
  (Biblioteka Pedagogiczna CEN w Białymstoku)
 18. Katarzyna Sawicka-Mierzyńska
  (Uniwersytet w Białymstoku)
 19. mgr Marcin Pędich
  (Uniwersytet w Białymstoku)
 20. dr Elżbieta Wołyniec
  (Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Chemii)
 21. Katarzyna Tarasiewicz
  (Uniwersytet w Białymstoku. Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki)
 22. dr Elżbieta Gawryluk
  (Uniwersytet w Białymstoku. Instytut Socjologii)
 23. Agnieszka Wróbel
  (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
 24. Aneta Helbert
  (Uniwersytet Warszawski)
 25. mgr Teresa Gumołowska
  (Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej)
 26. Joanna Martyniuk
  (Książnica Podlaska)
 27. licencjat Iwona Jaremko
  (Książnica Podlaska)
 28. Cecylia Gaworecka
  (Książnica Podlaska)
 29. Ewa Kołomecka
  (Książnica Podlaska)
 30. Maria Niemyjska
  (Książnica Podlaska)
 31. Agnieszka Gryc
  (Książnica Podlaska)
 32. Alicja Sasin
  (Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach)
 33. Wioletta Liszewska
  (Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach)
 34. mgr Hanna Trzeszczkowska
  (Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku)
 35. Danuta Dąbrowska-Charytoniuk
  (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 36. Monika Fiedorowicz
  (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 37. Anna Filimoniuk
  (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 38. Marcin Pasiuk
  (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
 39. Marta Szal
  (Uniwersytet w Białymstoku)
 40. Marija Jacevic
  (Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie)
 41. mgr Grażyna Sadowska
  (WSFiZ w Białymstoku, Filia w Ełku)
 42. Agnieszka Gryka
  (Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Wydziału Ekonomii i Zarządzania)
 43. mgr Danuta Albowicz
  (Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 44. mgr Wiesława Juchniewicz
  (Uniwersytet w Białymstoku, Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii
 45. dr Cecylia Borek Modelska
  (Biblioteka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
 46. Monika Magdalena Sawicka
  (Wyższa Szkoła Kosmetologii i Ochrony Zdrowia)
 47. Irena Gibas
  (Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa)
 48. Anna Lipiszko
  (Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa)
 49. kustosz Elżbieta Walendziuk
  (Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa)
 50. kustosz dyplomowany Bogumiła Mancewicz
  (Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Prawa)
 51. dr Anna Nosek
  (IFP, Zakład INiB UwB)
 52. nauczyciel-bibliotekarz Zofia Strzałkowska
  (ZSOMS Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku im. J. Słowackiego)
 53. nauczyciel-bibliotekarz Bożena Gawryłkiewicz
  (ZSOMS Szkoła Podstawowa nr 1 w Białymstoku im. J. Słowackiego)
 54. mgr Andrzej Klimczuk
  (Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku)
 55. mgr Bożena Ignatowska
  (Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
 56. Anna Rutkowska
  (Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku)
 57. docent, doktor Eugeniusz Pańkow
  (UP imienia Janki Kupały w Grodnie)
 58. docent, doktor Wiktor Misiuk
  (UP imienia Janki Kupały w Grodnie)
 59. mgr Irina Swiglo
  (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im.St.Staszica w Białymstoku)
 60. nauczyciel-bibliotekarz Joanna Bagińska
  (VI Liceum Ogólnokształcące)
 61. Janina Bułat
  (VI Liceum Ogólnokształcące)

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc zamykamy listę uczestników seminarium.