II Ogólnopolskie Seminarium
"OPEN ACCESS"
14 maja 2010 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Strona główna
    Program
    MATERIAŁY
    Zgłoszenie udziału
    Uczestnicy

    Strona Biblioteki
      Uniwersyteckiej


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
zaprasza na II Ogólnopolskie Seminarium

"OPEN ACCESS"

które odbędzie się 14 maja 2010 roku


Celem seminarium jest przybliżenie środowisku pracowników naukowych i bibliotekarzy korzyści i problemów związanych
z otwartym modelem komunikacji naukowej Open Access, przedstawienie polskich inicjatyw w tym zakresie oraz informacja
o Ruchu Otwartej Nauki w Polsce.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.
Zgłoszenia należy dokonać ze strony www.
Oferujemy ewentualną pomoc w rezerwacji noclegów.

Dodatkowych informacji udziela Hanna Kościuch,
tel. (85) 745 76 89; e-mail: h.kosciuch@uwb.edu.pl