Ogólnopolskie Seminarium
"Biblioteki drugiej generacji
- teraźniejszość i przyszłość"
28 października 2008 roku
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku


          Seminarium:

    Materiały
    Sponsorzy
    Galeria

    Strona Biblioteki
      Uniwersyteckiej