IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
12,13 i 14 czerwca 2013 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
Patronat medialny

TVP Białystok

    Strona główna

    GALERIA
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Zgłoszenie uczestnictwa
    Noclegi
    Uczestnicy

    Program konferencji
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny
    Mapa

    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Opłata konferencyjna         Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i program kulturalno-rekreacyjny (w tym m.in. zwiedzanie Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki oraz udział w spektaklu).

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 400 zł dla osób, które dokonają wpłaty do 31 maja 2013 roku i 450 zł dla osób, które dokonają wpłaty po 31 maja 2013. Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 250 zł.

Opłatę za udział w konferencji należy wnosić na rachunek:
BANK PEKAO S.A. Białystok
nr konta : 48 1240 5211 1111 0000 4928 9213
Uniwersytet w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14
15-097 Białystok
NIP: 542-23-83-747

z dopiskiem: Konferencja
„Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?”