IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
12,13 i 14 czerwca 2013 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
Patronat medialny

TVP Białystok

    Strona główna

    GALERIA
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Zgłoszenie uczestnictwa
    Noclegi
    Uczestnicy

    Program konferencji
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny
    Mapa

    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Komitet naukowy


  1. prof. dr hab. Wanda Pindlowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  2. prof. dr hab. Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  3. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
  4. prof. dr hab. Katarzyna Materska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
  5. dr Katarzyna Zimnoch, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  6. mgr Halina Brzezińska-Stec, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku