IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
12,13 i 14 czerwca 2013 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku
Patronat medialny

TVP Białystok

    Strona główna

    GALERIA
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Zgłoszenie uczestnictwa
    Noclegi
    Uczestnicy

    Program konferencji
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny
    Mapa

    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja?"
12,13 i 14 czerwca 2013     Rządowy projekt deregulacji 49 zawodów przygotowywany przez Ministerstwo Sprawiedliwości wywołuje skrajne emocje w środowisku bibliotekarzy. „Uwolnienie” dostępu do tego zawodu szczególne obawy budzi wśród bibliotekarzy oraz pracowników dokumentacji i informacji zatrudnionych w bibliotekach naukowych.
     Jakie skutki przyniosą planowane rozwiązania dla bibliotek i bibliotekarzy? Czy pomysł Ministra Sprawiedliwości przyniesie nowe miejsca pracy, czy jedynie utrudni bibliotekarzom awans i dalszą karierę? Czy w praktyce oznacza likwidację stanowisk bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach akademickich i naukowych oraz zanikanie elity zawodu?
     Powodowani troską o zachowanie odpowiednich standardów jakości w bibliotekach chcemy poruszyć kwestie dostępu do zawodu i ustalenia jasnych zasad awansowania, zastanowić się nad najlepszymi, najbardziej efektywnymi metodami sprawdzenia wiedzy i umiejętności oraz dorobku naukowego bibliotekarza.
     Celem konferencji jest ustalenie, czy proponowane rozwiązania przyczynią się do deregulacji czy do degradacji zawodu bibliotekarza. Chcemy rozważyć, jakie działania posłużą wykształceniu profesjonalnej kadry bibliotecznej a zarazem silnej, świadomej swoich praw i wartości grupy zawodowej.

     W szczególności zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • kształcenie akademickie bibliotekarzy,
  • losy absolwentów kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
  • miejsce bibliotekarza dyplomowanego w pragmatyce zawodowej oraz prawne uregulowania pracy bibliotekarza w różnych typach bibliotek,
  • etyka zawodu bibliotekarza,
  • dostęp do zawodu i awansowanie bibliotekarzy w krajach europejskich.


     Szeroki zakres tematyczny umożliwi uczestniczenie w konferencji pracownikom naukowym instytutów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz dyrektorom i bibliotekarzom wszystkich sieci bibliotecznych, szczególnie z bibliotek naukowych.
     Honorowy patronat nad Konferencją objął J.M. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. dr hab. Leonard Etel.

Lista referentów została zamknięta.

     Serdecznie zapraszam Państwa do przesyłania zgłoszeń i aktywnego uczestnictwa w Konferencji. Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Hanna Kościuch, tel. 85 745 76 96, fax 85 745 76 86, e-mail, h.kosciuch@uwb.edu.pl


mgr Halina Brzezińska-Stec
Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku