III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
18-20 maja 2011 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku

    Strona główna

    GALERIA
    Wstępne informacje
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Uczestnicy

    Program konferencji(pdf)
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny

    Mapa
    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
serdecznie zaprasza na
III Ogólnopolską Konferencję Naukową
"Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące"
która odbędzie się w dniach
18-20 maja 2011 r.         Wymogi współczesnej nauki i biznesu oraz konieczność natychmiastowej i kompletnej informacji stawiają pracowników bibliotek przed zmianą stylu pracy. W przyszłości prawdopodobnie coraz większa liczba bibliotekarzy będzie pracować poza bibliotekami. Bibliotekarstwo uczestniczące wskazuje kolejne zadania i odmienne niż dotychczas wykorzystanie umiejętności specjalistów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Wyznacza bibliotekarzom nową rolę, uczestników pracy naukowej i przewodników po bogatych zasobach elektronicznych, potrafiących wyszukiwać taniej, lepiej i szybciej.

         Celem konferencji jest przybliżenie idei bibliotekarstwa uczestniczącego oraz wskazanie najlepszych, najbardziej efektywnych sposobów pracy z użytkownikami.

W szczególności zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • rola i możliwości współczesnej biblioteki w zakresie wspierania dążeń i aspiracji swoich użytkowników,
 • wzajemne relacje, zachodzące między bibliotekarzami, biblioteką a użytkownikami,
 • dotychczasowe doświadczenia i perspektywy bibliotekarstwa uczestniczącego,
 • aspekty bibliotekarstwa uczestniczącego:
  uczestniczenie fizyczne - biuro bibliotekarza przenoszone jest do przestrzeni biurowej, w której pracują grupy użytkowników,
  uczestniczenie organizacyjne - fundusze i nadzór nad bibliotekarzem ze strony grup użytkowników,
  uczestniczenie wirtualne - dostarczanie usług bibliotecznych w roboczej przestrzeni wirtualnej, do wyłącznego użytku danej grupy użytkowników,
 • przedstawienie propozycji działań wspomagających kształcenie i pracę bibliotekarzy w społeczeństwie przyszłości,
 • inne zagadnienia mieszczące się w szeroko pojętej kulturze organizacyjnej bibliotek.         Szeroki zakres tematyczny umożliwia uczestniczenie w konferencji dyrektorom i pracownikom bibliotek wszystkich sieci bibliotecznych, szczególnie pracownikom bibliotek publicznych, będącym prekursorami bibliotekarstwa uczestniczącego. Honorowy patronat nad Konferencją objął J.M. Rektor Uniwersytetu w Białymstoku, prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji. Informacji dotyczących kwestii organizacyjnych udziela Hanna Kościuch, tel. 85 745 76 96, fax 85 745 76 86, e-mail, h.kościuch[at]uwb.edu.pl


mgr Halina Brzezińska-Stec
Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku