III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
18-20 maja 2011 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku

    Strona główna

    GALERIA
    Wstępne informacje
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Uczestnicy

    Program konferencji(pdf)
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny

    Mapa
    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Opłata konferencyjna         Opłata konferencyjna obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i program kulturalno-rekreacyjny. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 zł dla osób, które dokonają wpłaty do 15 kwietnia 2011 roku i 500 zł dla osób, które dokonają wpłaty po 15 kwietnia 2011 roku. Opłata konferencyjna dla referentów wynosi 350 zł.

Opłatę za udział w konferencji należy wnosić na rachunek:
BANK PEKAO S.A. Białystok
nr konta : 48 1240 5211 1111 0000 4928 9213

z dopiskiem: Konferencja
„Bibliotekarze bez bibliotek, czyli bibliotekarstwo uczestniczące”