III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
18-20 maja 2011 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku

    Strona główna

    GALERIA
    Wstępne informacje
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Uczestnicy

    Program konferencji(pdf)
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny

    Mapa
    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Informacje dla autorów      Termin nadsyłania propozycji tematów z rozszerzonymi abstraktami w języku polskim mija 15 stycznia 2011 roku.

Teksty do druku należy przygotować w wersji polskiej, abstrakty w języku angielskim.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania publikacji mija 30 kwietnia 2011.

Materiały konferencyjne ukażą się w formie recenzowanej publikacji przygotowanej w języku polskim, z dołączonymi abstraktami w języku angielskim. Komitet Naukowy zastrzega możliwość odrzucenia tekstu przed wygłoszeniem na konferencji.

Referaty proszę przesłać na adres e-mailowy: j.kudrawiec@uwb.edu.pl lub przesłać na płytce CD na adres:

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A
15-097 Białystok

Nie przyjmujemy wydruków prezentacji w programie Power Point i stron internetowych.Zasady przygotowania tekstu


Artykuł - Teksty muszą być napisane w programie MS WORD (w formacie DOC lub RTF), czcionka Times New Roman, 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza. Marginesy: górny - 2,5 cm, dolny - 2,5 cm, lewy - 4,5 cm, prawy - 3 cm, bez nagłówków, stopek i numerów stron. Teksty powinny być podzielone na podrozdziały (nienumerowane) zaopatrzone w tytuły. Tekst referatu, łącznie z przypisami i bibliografią nie może przekroczyć 10-15 stron znormalizowanych.

Informacje o autorach - w górnej, lewej części artykułu imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, nazwa instytucji macierzystej oraz e-mail; 10 pkt., wyrównanie do lewego marginesu.

Tytuł Artykułu - w jęz. polskim i angielskim; 14 pkt., pogrubiony, wyśrodkowany.

Abstrakt - w jęz. angielskim; 12 pkt., kursywa, maksymalnie połowa strony znormalizowanej (format A4), słowa kluczowe do 2 linijek.

Tytuł rozdziału - 14 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tytuł podrozdziału - 12 pkt., pogrubiony, wyrównanie do lewego marginesu.

Tekst artykułu - 12 pkt, wyjustowany.

Tabele, rysunki, schematy, wykresy i zdjęcia - 10 pkt., kolor czarny, wyśrodkowane, w układzie pionowym; tytuł należy umieścić nad danym obiektem graficznym, a opis źródła pod tym obiektem - od strony lewej krawędzi obiektu począwszy. Ponadto prosimy załączyć dodatkowo ww. obiekty, ewentualnie w kolorze, w postaci oddzielnych plików w formacie jpg lub gif, rozdzielczość 300 dpi.

Przypisy - 10 pkt., na dole strony, wstawiane automatycznie, numerowane cyframi arabskimi, wg poniższego wzoru:

 1. R. Habielski, J. Osica: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998, s. 12.
 2. Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007, s. 23.
 3. J. Ćwiekowa: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
 4. M. Wisłowska: Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość R. 12, nr 3 (2001), s. 18-19.
 5. A. Kicior: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Edukacja 2007, nr 3, s. 11-18.
 6. D. Fichter: Why and how to use blogs to promote your librarys services. Marketing Library Services 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].

Bibliografia - 12 pkt., na końcu referatu, numerowana cyframi arabskimi, zgodnie z zasadami opisu bibliograficznego wg poniższego wzoru:

 1. Habielski R., Osica J.: Między niewolą a wolnością: kronika czterech pokoleń 1900-1997. Warszawa 1998.
 2. Kultura organizacyjna w zarządzaniu. Red. G. Aniszewska. Warszawa 2007.
 3. Ćwiekowa J.: Mistrz i nauczyciel sztuki bibliotekarskiej - Zofia Kossonogowa. W: Śladami edukacji bibliotekarskiej. Warszawa 1995, s. 36-46.
 4. Wisłowska M.: Powikłań będzie mniej. Nauka i Przyszłość R. 12, nr 3 (2001) s. 18-19.
 5. Kicior A.: Problemy zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. Edukacja 2007, nr 3, s. 11-18.
 6. Fichter D.: Why and how to use blogs to promote your librarys services. Marketing Library Services. 2003, vol. 16. Tryb dostępu: http://www.infotoday.com/MLS/nov03/fichter.shtml [18 lipca 2007].