III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
18-20 maja 2011 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku

    Strona główna

    GALERIA
    Wstępne informacje
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Uczestnicy

    Program konferencji(pdf)
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny

    Mapa
    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Komitet organizacyjny


  1. mgr Wiesława Wojtkowska, Z-ca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
  2. mgr Mirosława Roszczyc
  3. mgr Hanna Kościuch
  4. mgr Jolanta Kudrawiec