III Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
18-20 maja 2011 r.          Konferencja:
Honorowy Patronat
Marszałka Województwa Podlaskiego
Honorowy Patronat
J.M. Rektora
Uniwersytetu w Białymstoku

    Strona główna

    GALERIA
    Wstępne informacje
    Opłata konferencyjna
    Informacje dla autorów
    Uczestnicy

    Program konferencji(pdf)
    Komitet Naukowy
    Komitet Organizacyjny

    Mapa
    Sponsorzy
    Kontakt


    Strona Biblioteki       Uniwersyteckiej


Komitet naukowy


  1. prof. dr hab. Wanda Pindlowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  2. prof. dr hab. Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  3. prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych
  4. dr hab. Katarzyna Materska, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Wicedyrektor ds. bibliotecznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
  5. dr Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  6. mgr Halina Brzezińska-Stec, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku