II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Marketing wewnętrzny
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece"
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
24-26 czerwca 2009          Konferencja:

    Strona główna

    MATERIAŁY
    GALERIA
    Informacje dla autorów
    Program konferencji

    Komitet naukowy
    Komitet organizacyjny

    Mapa
    Kontakt

    Sponsorzy


    Strona Biblioteki       UniwersyteckiejProgram konferencji

24 czerwca
 
9.00-10.00 Rejestracja uczestników konferencji
10.00-10.30 Powitanie przybyłych gości
Dyrektor BU Halina Brzezińska-Stec
Uroczyste otwarcie konferencji
Jego Magnificencja Rektor UwB Prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
Wprowadzenie do konferencji
Prof. dr hab. Wanda Pindlowa

Sesja I - Zarządzanie biblioteką
Prowadzenie - Prof. Wanda Pindlowa
10.30-11.30 Małgorzata Dąbrowicz
Ocena okresowa pracowników w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w bibliotece

Hanna Andruszko
Total Participation Management - kolejna moda w zarządzaniu biblioteką?

Alina Łagodzińska
Zarządzanie kompetencjami kadr bibliotecznych
11.30-12.00 Przerwa na kawę
12.00-13.00 Maria Garczyńska
Polityka personalna w bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Głównej AGH w Krakowie

dr Krystyna Michniewicz-Wanik
Bariery i wady organizacji jako czynnik hamujący rozwój zawodowy pracownika

Cary Bruce
Agencje jako dostawcy usług zintegrowanych dla zasobów elektronicznych (EBSCO)
13.00-13.30 Dyskusja
14.00-15.00 Przerwa na obiad

Sesja II - Marketing wewnętrzny w bibliotece
Prowadzenie - Prof. Jadwiga Sadowska
15.00-15.40 Grzegorz Mianowski
przedstawiciel Wolters Kluwer
Bohdan Czubak
przedstawiciel ABE
15.40-16.20 Jadwiga Kotulska
Postmodernistyczna analiza roli i znaczenia marketingu wewnętrznego w bibliotekach akademickich

dr Beata Żołędowska-Król
Koncepcja i narzędzia marketingu wewnętrznego w bibliotece
16.20-16.50 Przerwa na kawę
16.50-17.30 Ryszard Bania
Czy Michael Porter byłby dobrym dyrektorem biblioteki - próba marketingowej analizy instytucji non-profit

Agata Bożek, Lena Kamińska-Mazur
"Employer i internal branding w bibliotece naukowej - budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy"
17.30-18.00 Dyskusja
18:15-20.00 Zwiedzanie miasta Białegostoku
(dla zainteresowanych) lub czas wolny
20.00 Uroczysta kolacja w Bibliotece Uniwersyteckiej


25 czerwca


 
8.00-9.00 Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej
(dla zainteresowanych)

Sesja III - Motywacja i satysfakcja pracowników
Prowadzenie - Dr Joanna Kamińska
9.00-10.00 dr Aldona Chlewicka, dr Katarzyna Domańska
Stosowanie motywatorów pozapłacowych w bibliotekach

Karolina Gabryś, dr Henryk Suchojad
Motywowanie i otwarty styl zarządzania na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

Marcin Pędich
Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników w kontekście kultury narodowej i lokalnej
10.00-10.40 Maciej Dziubecki
przedstawiciel ALEPH Polska
Teresa Górecka, Leszek Czerwiński
przedstawiciele EBSCO
10.40-11.10 Przerwa na kawę

Sesja IV - Wizerunek biblioteki i bibliotekarza
Prowadzenie - Anna Krawczuk
11.10-12.30 dr Gabriela Waliszewska, Beata Leder-Niewola
Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej, a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego

dr inż. Anna Wolnowska, Agnieszka Komorowska, Zbigniew Wardal
Kreowanie wizerunku bibliotekarza poprzez jakość usług świadczonych w bibliotece.

Jadwiga Wojtczak
Nowe pokolenie bibliotekarzy - oczekiwania a możliwości

Elżbieta Skubała, Anna Kazan
Satysfakcja pracowników Biblioteki Politechniki Łódzkiej a wizerunek współczesnego bibliotekarza
12.30-13.00 Joanna Kukawska
przedstawiciel AKME
13.00-13.30 Dyskusja
13.30-15.00 Przerwa na obiad
15.00-16.00 Sesja posterowa

Katarzyna Mazur-Kulesza, Dorota Wierzbicka
Idea klienta wewnętrznego a jej realizacja na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego

Joanna Mądra
Następstwa kultury organizacyjnej dla funkcjono-wania biblioteki

Paweł Pioterek
Role w zespole i analiza predyspozycji indywidual-nych pracowników biblioteki

Wiesława Łapuć
Próba określenia wizerunku bibliotekarza na przykładzie bibliotekarzy Biblioteki Głównej Politechniki Szczecińskiej

dr Iwona Taborska
Nowoczesny bibliotekarz biblioteki wydziałowej

Urszula Jadczak, Lidia Wolanin
Zarządzanie jakością w bibliotece akademickiej - teoria czy rzeczywistość?
16.30 Zwiedzanie Tykocina i kolacja w Restauracji Alumnat w Tykocinie


26 czerwca


 
Sesja V - Zespoły pracownicze i doskonalenie kadr
Prowadzenie - Maria Czyżewska
9.00-10.00 Małgorzata Szymańska
Inteligencja emocjonalna w budowaniu zespołu w bibliotece (na przykładzie oddziału opracowania)

dr Joanna Kamińska
Wykorzystanie mentoringu i coachingu w bibliotece jako uczącej się organizacji

Karolina Popławska
Wykorzystanie e-learningu w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy Z dotychczasowych doświadczeń w Polsce
10.00-10.30 Edyta Burczyk
przedstawiciel OVID
Robert Żmijewski
przedstawiciel 3M
10.30-11.00 Przerwa na kawę
11.00-12.00 dr Maja Wojciechowska
Dobór i ocena efektywności szkoleń pracowników biblioteki

dr inż. Krzysztof Zioło
Wykorzystanie typologii MBTI w bibliotece

Ewa Sadowska
Metodologia badań rynku wewnętrznego organizacji
12.00-12.30 Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.00-14.00 Przerwa na obiad