'.$_SESSION['stop_naukowy'].' '.$_SESSION['imie'].' '.$_SESSION['nazwisko'].'
'.substr($_SESSION['instytucja'], 0, 70).'

'; if ($_SESSION['name'] != 'materialy') echo 'Edytuj swoje dane    '; echo 'Wyloguj '; } else { echo '
Zaloguj się:
login (e-mail):
hasło:

'; //Zapomniałem hasła! // } } if(isset($_POST['sublogin'])){ if(!$_POST['user'] || !$_POST['pass']){ die('Logowanie nie powiodło się. Należy podać e-mail oraz hasło.'); } $_POST['user'] = trim($_POST['user']); $md5pass = md5($_POST['pass']); $result = confirmUser($_POST['user'], $md5pass); if ($result == 1){ header("Location: $CONF_HOST/?pid=1"); } elseif ($result == 2){ header("Location: $CONF_HOST/?pid=1"); } elseif ($result == 3){ header("Location: $CONF_HOST/?pid=3"); } else { $_POST['user'] = stripslashes($_POST['user']); $_SESSION['username'] = $_POST['user']; $_SESSION['password'] = $md5pass; if(isset($_POST['remember'])){ setcookie("cookname", $_SESSION['username'], time()+60*60*24*100, "/"); setcookie("cookpass", $_SESSION['password'], time()+60*60*24*100, "/"); } header("Location: $CONF_HOST"); return; } } //if(isset($_POST['register'])){ // echo ""; //} ?> Baza danych chwilowo niedostepna. Za utrudnienia przepraszamy.'; exit; } if(!@mysql_select_db($db_name)) { echo 'Baza danych chwilowo niedostępna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Spróbuj ponownie za chwilę.'; exit; } else { $conn = mysql_connect("$db_host", "$db_user"); mysql_select_db($db_name, $conn); } } else { if(!@mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass)) { echo 'Baza danych chwilowo niedostepna. Za utrudnienia przepraszamy.'; exit; } if(!@mysql_select_db($db_name)) { echo 'Baza danych chwilowo niedostępna.
Za utrudnienia przepraszamy.

Spróbuj ponownie za chwilę.'; exit; } else { $conn = mysql_connect("$db_host", "$db_user", "$db_pass"); mysql_select_db($db_name, $conn); } } @mysql_query("set names utf8"); ?> Konferencja 2009


II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Marketing wewnętrzny
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece"
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
24-26 czerwca 2009          Konferencja: