II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Marketing wewnętrzny
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece"
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
24-26 czerwca 2009          Konferencja:

    Strona główna

    MATERIAŁY
    GALERIA
    Informacje dla autorów
    Program konferencji

    Komitet naukowy
    Komitet organizacyjny

    Mapa
    Kontakt

    Sponsorzy


    Strona Biblioteki       UniwersyteckiejKomitet naukowy


  1. prof. dr hab. Wanda Pindlowa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  2. prof. dr hab. Jadwiga Sadowska, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
  3. dr Joanna Kamińska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  4. dr Anna Nosek, Uniwersytet w Białymstoku, Zakład Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa