II Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Marketing wewnętrzny
i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece"
Biblioteka Uniwersytecka
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
24-26 czerwca 2009          Konferencja:

    Strona główna

    MATERIAŁY
    GALERIA
    Informacje dla autorów
    Program konferencji

    Komitet naukowy
    Komitet organizacyjny

    Mapa
    Kontakt

    Sponsorzy


    Strona Biblioteki       UniwersyteckiejBiblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
zaprasza na II Ogólnopolsk± Konferencję Naukow±
"Marketing wewnętrzny
i zarz±dzanie zasobami ludzkimi w bibliotece"

w dniach 24-26 czerwca 2009 rokuPatronat honorowy nad konferencj± obj±ł Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz.

Problematyka konferencji dotyczy w szczególno¶ci:
  • pojęcia klienta wewnętrznego,
  • wewnętrznej segmentacji biblioteki,
  • badań rynku wewnętrznego,
  • badania satysfakcji pracowników biblioteki,
  • polityki personalnej, opartej na odpowiednim doborze, integrowaniu, motywowaniu pracowników, umożliwianiu pracownikom rozwoju, stosowaniu przejrzystego systemu oceny zatrudnionych,
  • treningów pracowniczych,
  • komunikacji formalnej i nieformalnej (marketing relacji),
  • przygotowania planów maj±cych ułatwić pracownikom zrozumienie misji, celów i strategii firmy,
  • budowania kultury organizacji cechuj±cej się otwartym stylem zarz±dzania, opartej na kulturze jako¶ci,
  • tworzenia nowego wizerunku bibliotekarza.

Szeroki zakres tematyczny, umożliwia uczestniczenie w konferencji zarówno dyrektorom i pracownikom bibliotek wszystkich sieci bibliotecznych, jak i pracownikom naukowo-dydaktycznym o¶rodków akademickich.

Lista referatów jest zamknięta. Zachęcamy do uczestnictwa w konferencji.

Dodatkowe informacje
Oddział Informacji Naukowej BU
tel. 085 745 76 23    085 745 76 77
e-mail: oin[at]uwb.edu.pl


Pełny program konferencji ukaże się po ustaleniu listy referentów do dnia 15 grudnia 2008 roku.