Kontakt  |   Napisz uwagę  |   Kalendarz  |   Lokalizacja  |   Mapa serwisu    

Lista uczestników
(według kolejno¶ci zgłoszenia)


W zwi±zku z wyczerpaniem limitu miejsc zamykamy listę uczestników konferencji.


 1. Stefan Kubów, Biblioteka Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
 2. Piotr Marcinkowski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 3. Danuta Patkaniowska, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie
 4. Henryk Hollender, Biblioteka Główna Politechniki Lubelskiej
 5. Wiesława Budrowska, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
 6. Małgorzata ¦wirad, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 7. Radosław Gaziński, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
 8. Mirosława Różycka, Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
 9. Maja Wojciechowska, Biblioteka Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku
 10. Piotr Latawiec, Biblioteka Główna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 11. Marta Kęsik, Biblioteka Główna Akademii Rolniczej w Lublinie
 12. Jadwiga Wojtczak, Biblioteka Główna i O¶rodek Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej
 13. Grażyna Charytoniuk-Michiej, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku
 14. Bożena Jaskowska, Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego
 15. Anna Sokołowska-Gogut, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 16. Jolanta Sobielga, Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej
 17. Teresa Łagodzińska-Małyszko, Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 18. Marzenna Cupa, Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 19. Maria Wrocławska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
 20. Zdzisław Gęboły¶, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach
 21. Elżbieta Gwiazdowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
 22. Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 23. Barbara Kubiak, Biblioteka Politechniki Białostockiej
 24. Joanna Putko, Biblioteka Politechniki Białostockiej
 25. Elżbieta Kierejczuk, Biblioteka Politechniki Białostockiej
 26. Agnieszka Bogusz, Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 27. Anna Grygorowicz, Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
 28. Elżbieta Kraszewska, Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Gdańsku
 29. Jolanta Przyłuska, Biblioteka Naukowa Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 30. Maria Marciniak, Biblioteka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. Andrzej Koziara, Biblioteka Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach
 32. Hanna Andruszko, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 33. Katarzyna Materska, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego
 34. Magdalena Karciarz, Biblioteka Dolno¶l±skiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu
 35. Agnieszka Liszka, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 36. Jadwiga Kotulska, Międzyinstytutowa Biblioteka Politologii, Filozofii i Socjologii - Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
 37. Gabriela Meinardi, Biblioteka Instytutu Neofilologii Sekcji Romańskiej Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 38. Elżbieta Czerwińska, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
 39. Anna Jańdziak, Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej
 40. Elżbieta Ulinowicz, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 41. Anna Grzelak-Rozenberg, Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej
 42. Anna Łozowska, Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej
 43. Anna Kazan, Biblioteka Politechniki Łódzkiej
 44. Teresa Kułak, Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarz±dzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 45. Marzena Dziołak, Biblioteka Panistwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 46. Małgorzata Kwiatkowska, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 47. Anna Konieczko, Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 48. Bożena Buko, Biblioteka Rz±dowa w Warszawie
 49. Joanna Kamińska, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach
 50. Beata Żołędowska-Król, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach
 51. Ewa Tyburek, Biblioteka Brytyjska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 52. Alicja Portacha, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 53. Izabella Rokita, Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej
 54. Anna Sobiech, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
 55. Lidia Szczygłowska, Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej
 56. Maria Pawłowska, Biblioteka Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
 57. Barbara Zielińska, Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
 58. Bożena Łuczyńska-Kowalska, Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
 59. Dorota Otwinowska, Muzeum Narodowe w Krakowie
 60. Damian Wojciński, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
 61. Kazimierz Adamczyk, Katedra Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 62. Grażyna Piotrowicz, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
 63. Hanna Trzeszczkowska, Biblioteka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku
 64. Krystyna Hoffman, Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczo¶ci w Łomży
 65. Danuta Szewczyk-Kłos, Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego
 66. Danuta D±browska-Charytoniuk, Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Białymstoku
 67. Franciszek Chwalczyk, Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
 68. Bogumiła Konieczny-Rozenfeld, Biblioteka Główna Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 69. Elżbieta Petrović, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 70. Elżbieta Podlasin, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
 71. Bogusław Kasperek, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 72. Stanisława Wojnarowicz, Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
 73. Marcin Pędich, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku
 74. Elżbieta Frankiewicz, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 75. Renata Filipiak, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
 76. Urszula Głębocka, Miejska Biblioteka Publiczna w Kra¶niku
 77. Zdzisława Berna¶-Ko¶ny, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
 78. Krystyna D±bek, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
 79. Beata Zych, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 80. Grażyna Leonowicz, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie
 81. Alicja Twardo, Centrum Szkolenia Policji, Centralna Biblioteka Policyjna
 82. Danuta Krzywolak-Worotyńska, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworze
 83. Magdalena Skóra, Biblioteka ¦l±ska w Katowicach
 84. Maria Czyżewska, Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 85. Hanna Kalinowska, Biblioteka Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku
 86. Alicja Sasin, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 87. Elżbieta Żegalska, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe
 88. Dorota Rembiszewska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 89. Sylwester Staniszewski, 3M Polska
 90. Mariusz Paprocki, ABE Marketing
 91. Bogdan Pełka, ABE Marketing
 92. Bogdan Czubak, ABE Marketing
 93. Joanna Kukawska, AKME ARCHIVE
 94. Jarosław Kukawski, AKME ARCHIVE
 95. Radosława Dziubecka, Aleph Polska
 96. Maciej Dziubecki, Aleph Polska
 97. Ewa Klorek, CSA Oxford
 98. Teresa Górecka, EBSCO
 99. Leszek Czerwiński, EBSCO
 100. Piotr Gołkiewicz, ELSEVIER
 101. Barbara Gębka, International Publishing Service
 102. Teresa Kozak, International Publishing Service
 103. Anna Kawecka, Międzynarodowe Centrum Budownictwa
 104. Cezary Przybyło, Międzynarodowe Centrum Budownictwa
 105. Jacek Stasiuk, Międzynarodowe Centrum Budownictwa
 106. Juliusz Kupiszek, Międzynarodowe Centrum Budownictwa
 107. Edyta Burczyk, OVID
 108. Jens Gräßler, OVID
 109. Krzysztof Nowicki, Checkpoint
 110. Zbyszko Rok, Checkpoint
 111. Krzysztof Sawicki, Chris
 112. Pavol Batalik, SUWECO
 113. Sandra Grijzenhout, ELSEVIER
 114. David Horky, Thomson Scientific