Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Wykaz tytułów czasopism w prenumeracie na rok 2008

Lp. Tytuł Format Bibl. Uwagi
1. Agrar-und Umweltrecht print BWP  
2. American Economic Review print BWEiZ dodatki:
Journal of Econimic Literature
Journal of Literature Perspectives
3. American Journal of Physics print+online BWF  
4. American Journal of Sociology print BWHS  
5. American Naturalist print BIB  
6. Analytical Chemistry print BICH  
7. Argumenty i Fakty print BU  
8. British Journal of Sociology print BWHS  
9. Bulletin for International Taxation (Journal) print BWP  
10. Bulletin of the American Mathematical Society print BIM  
11. Cahiers Pedagogiques print BKN  
12. Celovek i Zakon print BU  
13. Chemical Reviews print BICH  
14. Crime and Justice International print BWP Tytuł nie ukazuje się od 2008 r.
15. Dengi i Kredit print BWEiZ  
16. Ecology print BIB  
17. EconLit with FullText online BU Dostęp z komputerów sieci UwB
18. Economist, The print+online BWEiZ  
19. English Language Teaching Journal - ELT Journal   print BKN  
20. Etudes de Linguistique Appliquee. - ELA print BKN  
21. Europaeische Zeitschrift fuer Wirtschaftsrecht print BWP  
22. Europarecht print BWP  
23. European Journal of Crime
Criminal Law and Criminal Justice
print+online BWP  
24. European Law Review print BWP  
25. European Review of Private Law print BWP  
26. Evolution print BIB  
27. Funktsional'nyi Analiz i Ego Prilozheniya print BIM  
28. Glasgow Mathematical Journal print BIM  
29. Global Crime print+online BWP [od vol. 7/2006] poprz. Transnational
Organized Crime
30. Gosudtvo i Pravo print BWP  
31. Harvard Educational Review print+online BWPP  
32. Histoire, L' (L'Histoire) print BKN  
33. Humanities International Complete online BU  
34. Humanities Abstracts CD-ROM BU CD-ROM do 2007r.
online od 2008r.
35. International Journal of Aging Human Development   print+online BU  
36. Journal of Ecology print+online BIB  
37. Journal of Geometry print+online BIM  
38. Journal of Personality and Social Psychology print BWPP  
39. Journal of Political Economy print BWEiZ  
40. Journal of World Trade print BWP  
41. Juristenzeitung print BWP  
42. Kriminalistik print BWP  
43. Langages print BKN  
44. Language and Speech print+online BKN  
45. Langues Modernes, Les print BKN dodatek: Le Polyglotte
46. Literaturnaja Rossija print BU  
47. Matematitcheskij sbornik print BIM  
48. Modern English Teacher print BKN  
49. Moskovskie Novosti print BU Tytuł nie ukazuje się od 2008 r.
50. Neue Juristische Wochenschrift print BWP  
51. Neva print BU  
52. Novyj Mir print BU  
53. Oikos - A Journal of Ecology print+online BIB  
54. Pedagogika print BWPP  
55. Phonetica print BKN  
56. Physics World print BWF  
57. Plant Physiology and Biochemistry print BIB  
58. Porche, Le Bulletin (Le Porche. Bulletin) print BKN  
59. PROLA online BU Dostęp z komputerów sieci UwB
60. Recueil Dalloz print BWP  
61. Review of Economics and Statistics, The print+online BWEiZ  
62. Reviews of Modern Physics print+online BWF  
63. Revue de Science Criminelle et de Droit Penal Compare print BWP  
64. Revue Francaise de Finances Publiques print BWP  
65. Russkaja Literatura print BU  
66. Russkaja Rec print BU  
67. Schweizerische Zeitschrift fur Strafrecht print BWP  
68. Sciences Humaines print BKN  
69. Sky and Telescope print BWF  
70. SoclNDEX with Full Text online BU Dostęp z komputerów sieci UwB
71. Sociological Abstracts online BU Dostęp z komputerów sieci UwB
72. Strafverteidiger print BWP  
73. Synthesis print BICH  
74. Teoretitcheskaia i matematitcheskaia fizika print BIM  
75. TESOL Quarterly print+online BKN dodatek: Essential Teacher
76. Transactions of the American Mathematical Society print+online BIM  
77. Transnational Organized Crime print BWP [od vol. 7/2006] Global Crime
78. Trends in Ecology and Evolution print BIB  
79. Trends in Organized Crime print BWP  
80. Ugolovnoe Prawo print BWP  
81. Uspechi matematiceskich nauk print BIM  
82. Vestnik Rossijskoj Akademii Nauk print BIM  
83. Voprosy Istorii print BU  
84. Voprosy Jazykoznanija print BU  
85. Voprosy Literatury print BU  
86. Wirtschaft und Statistik print BWEiZ  
87. You ! Magazine print BKN  
88. Zeitschrift fur die Gesamte Strafrechtswissen schaft print BWP  


BU Biblioteka Uniwersytecka, 15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 A
BWEiZ   Biblioteka Wydz. Ekonomii i Zarz±dzania, 15-062 Białystok, ul. Warszwska 62
BWP Biblioteka Wydz. Prawa, 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 1
BWPP Biblioteka Wydz. Pedagogiki i Psychologii, 15-328 Białystok, ul. ¦wierkowa 20
BWHS Biblioteka Wydz. Historyczno-Socjologicznego, 15-420 Białystok, pl. Uniwersytecki 1
BKN Czytelnia Neofilologiczna, 15-420 Białystok, ul. Liniarskiego 3
BWF Biblioteka Wydz. Fizyki, 15-424 Białystok, ul. Lipowa 41
BIB Biblioteka Instytutu Biologii, 15-328 Białystok, ul. ¦wierkowa 20 B
BICH Biblioteka Instytutu Chemii, 15-399 Białystok, ul. Hurtowa 1
BIM Biblioteka Instytutu Matematyki, 15-267Białystok, ul. Akademicka 2
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:09:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:NIECZYNNE (A)
CDE:NIECZYNNE (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
             
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka