Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Zbiory specjalne

     Według podstawowej słownikowej definicji „zbiory specjalne” to zbiór dokumentów bibliotecznych, które ze względu na swą postać, odmienność, a często wartość wymagają innego traktowania niż pozostałe druki. W Bibliotece Uniwersyteckiej do zbiorów specjalnych należą następujące kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów, audiowizualna oraz mikrofilmów i mikrofisz.

     Zbiór starodruków, jeden z największych w województwie, liczy (stan na sierpień 2015) 486 woluminów. Do najcenniejszych egzemplarzy tworzących kolekcję należą: „Komedia” Dantego Alighieri wydana w Wenecji w 1579 roku, „Biblia” według przekładu Jakuba Wujka z Wągrowca wydrukowana w 1599 roku, dwa „Żywoty Świętych” Piotra Skargi z ok. 1600 roku, tzw. rytuał piotrkowski z lat 1634-1647, wydanie drugie dzieła ks. Krzysztofa Kluka „Roslin potrzebnych, pożytecznych…” (t. 2 z 1788 roku) i wiele innych rzadkich druków z XVII i XVIII wieku. Oprócz tego posiadamy księgę liturgiczną, tzw. służebnik, wydany w 1791 roku w języku starocerkiewnosłowiańskim, i dwa woluminy z drukarni ojców bazylianów w Supraślu (w tym „Klucz prognostykarski…” z 1768 roku). W kolekcji znajduje się duża grupa literatury teologiczno-moralnej, kazań i mów, książek poświęconych prawu (zwody praw polskich i litewskich, „Volumina legum”), słowników wielojęzycznych oraz encyklopedii i wielotomowych opracowań historycznych.

     Liczący ponad 6 tys. zbiór wydawnictw zwartych z lat 1800-1918, podobnie jak kolekcja czasopism, ze względu na swój stan zachowania, wartość, a często i unikatowość, został wydzielony z głównego księgozbioru Biblioteki i jest obecnie przechowywany w wyodrębnionym magazynie Zbiorów Specjalnych w budynku przy ulicy Akademickiej 2. Ich udostępnianie odbywa się w Czytelni Humanistycznej oraz w Sali Multimedialnej (zbiory audiowizualne).

     Zbiory kartograficzne to przede wszystkim kolekcja map turystycznych, ale także map i planów archiwalnych, licząca w sierpniu 2015 roku łącznie 1 612 jednostek. Najstarsza mapa „Li Palatinati di Nowogrodek, Podlachia, e Brzesk Littewski” autorstwa Rizziego Zanoni wydrukowana została w 1781 roku w Wenecji. Posiadamy kilkanaście map Białostocczyzny i regionu z XIX wieku, dużą kolekcję map rosyjskich i niemieckich obejmujących tereny szeroko pojętych kresów wschodnich, mapy gubernialne, mapy miast (m.in. Lwowa i Wilna), a także mapy wydawane w okresie międzywojennym przez Wojskowy Instytut Geograficzny. Głównym założeniem tworzenia kolekcji jest gromadzenie zbiorów kartograficznych dotyczących obszarów Podlasia i terytoriów dzisiejszej Litwy, Białorusi i Ukrainy.

     Zbiory graficzne, liczące 1 418 (stan na sierpień 2015) jednostki, składają się z reprodukcji znanych grafik, rysunków i akwareli, ekslibrysów oraz fotografii. Coraz liczniejszą kolekcję w zbiorze graficznym stanowią pocztówki z XIX i 1. połowy XX wieku, dotyczące regionu oraz obszarów Litwy, Białorusi i Ukrainy. Gromadzone są także pocztówki i zdjęcia z Białegostoku oraz jego najbliższych okolic.

     Zbiory audiowizualne to największa grupa zbiorów specjalnych w Bibliotece Uniwersyteckiej, licząca w sierpniu 2015 roku 6 674 jednostki. Główny trzon kolekcji stanowią płyty analogowe i kasety magnetofonowe (muzyka klasyczna i rozrywkowa, zarówno krajowa, jak i zagraniczna, nauka języków obcych itp.). W zbiorze tym gromadzone są także kasety VHS, płyty CD i DVD (głównie materiały naukowe i dydaktyczne, kursy językowe itp.).

     Muzykalia znajdujące się w Zbiorach Specjalnych to licząca w połowie 2015 roku 1 324 jednostki kolekcja nut, śpiewników, solfeży, podręczników nauki tańca i gry na instrumentach. Wśród nich znajdują się cenne druki z XIX wieku wydawane w Niemczech, a także warszawskiego wydawnictwa „Gebethner & Wolff”.

     Zbiór mikrofilmów i mikrofisz liczy 3041 jednostek. Są to w zdecydowanej większości kopie czasopism i wydawnictw z XIX wieku (m.in. „Echo Płockie i Łomżyńskie”, „Kraj”, „Dziennik Białostocki”) oraz pojedyncze, rzadkie starodruki, książki, artykuły i rękopisy polskie lub zagraniczne. W zbiorze znajduje się także kopia dużej części rękopisów Ignacego Kapicy-Milewskiego (tzw. Kapicjana), których oryginały przechowywane są w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

     Od 2011 roku w Zbiorach Specjalnych gromadzone są archiwalia. Kolekcja ta powstała na bazie 26 dokumentów (głównie drukowanych prac) będących wynikiem badań XIX-wiecznego astronoma i fizyka Józefa Kleibera, którego matka pochodziła z rodu Zachertów z Supraśla. Do kolekcji tej dodano także część przedmiotów i dokumentów przekazanych do Biblioteki po śmierci Ryszarda Kaczorowskiego, ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie.

     W Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej gromadzone są przede wszystkim dokumenty i materiały poświęcone przeszłości regionalnej oraz terenów dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nadal powstająca i rozszerzająca się w miarę możliwości kolekcja stanowi wyjątkowe źródło informacji pomocnych w badaniach historycznych.

     Duża część archiwalnych i cennych materiałów została zdigitalizowana i udostępniona na platformie Podlaskiej Biblioteki Cyfrowej: http://pbc.biaman.pl/.

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

:
:
:
:
CDE:
OIN:
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka