Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Zarządzenie nr 1/2007

I. Biblioteka zapewnia:

 1. Swobodę w dostępie do zbiorów i w organizowaniu warsztatu pracy zgodnie z potrzebami Użytkowników.
 2. Uprzejmą i fachową obsługę pracowników, w uzgodnionych terminach - przysposobienie biblioteczne, szkolenia i zwiedzanie budynku Biblioteki.
 3. Różnorodną ofertę usług w zakresie elektronicznej informacji naukowej.
 4. Pracownikom dydaktyczno-naukowym rezerwację kabin pracy indywidualnej.
 5. Możliwość zgłaszania uwag i dezyderatów dotyczących działalności Biblioteki poprzez formularz na stronie.

II. Użytkowników obowiązuje:

 1. W przypadku zamiaru korzystania ze zbiorów Biblioteki w jednej z czytelń - pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, a także teczek, plecaków i toreb, których wymiary są większe niż 15x20cm.
 2. Zachowanie ciszy na terenie Biblioteki, z wyjątkiem strefy szatni i klatki schodowej.
 3. Znajomość bieżących informacji, podawanych do wiadomości Użytkowników, dotyczących zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki.
 4. Uważne obchodzenie się ze zbiorami i sprzętem Biblioteki, w tym także - zachowanie odpowiedniej czystości rąk i ubrania.
 5. Wyłączenie sygnałów dźwiękowych w telefonach komórkowych i innych urządzeniach elektronicznych na terenie Biblioteki, z wyjątkiem strefy szatni i klatki schodowej.
 6. Wnoszenie komputerów przenośnych w ręku lub futerałach dopasowanych do wymiaru danego komputera.
 7. Sprawdzenie, czy wynoszone z Biblioteki materiały są przeznaczone do wypożyczenia, a jeśli tak, to czy zostały zarejestrowane na koncie Użytkownika w Wypożyczalni.
 8. Podporządkowanie się zaleceniom i prośbom pracowników Biblioteki oraz odnoszenie się do nich z należnym szacunkiem.

III. Zabronione jest:

 1. Zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników, m. in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych (poza strefą szatni i klatki schodowej).
 2. Wszelkie działanie powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.) oraz wykonywania odbitek kserograficznych z książek z klejonym grzbietem lub wydanych do roku 1950.
 3. Wnoszenie sprzętu drukującego i kopiującego (np. skanerów, kserografów), z wyjątkiem aparatów fotograficznych.
 4. Wnoszenie posiłków i napojów z wyjątkiem wody w plastikowych butelkach z zakrętkami (także do pomieszczenia katalogów).
 5. Palenia tytoniu poza miejscem do tego przeznaczonym (palarnia - II piętro).
 6. Wchodzenie do Biblioteki osób w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub nieprzestrzegających zasad higieny osobistej.

Białystok, 2 kwietnia 2007 r.

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
dr Jerzy Halicki

          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka