Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Zasady korzystania z Wypożyczalni absolwentów

 1. Do wypożyczenia książek z Wypożyczalni uprawnieni są absolwenci Uniwersytetu w Białymstoku, którzy ukończyli studia pierwszego lub drugiego stopnia, studia doktoranckie lub studia podyplomowe (od rocznika 2008/2009)
 2. Warunkiem wypożyczenia jest:
  • założenie konta w Wypożyczalni, ważnego 1 rok. Wymagane jest okazanie odpowiedniego dokumentu (ewentualnie jego kserokopii) poświadczającego ukończenie studiów na Uniwersytecie w Białymstoku: dyplomu licencjata, magistra, doktora, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dowodu osobistego.
  • wpłacenie kaucji pieniężnej w wysokości 50 zł za każdy wypożyczony egzemplarz. Zwrot kaucji następuje po uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki Uniwersyteckiej.
 3. Liczba wypożyczonych dzieł i terminy zwrotów:
  • jednorazowo czytelnik uprawniony jest do wypożyczenia 3 woluminów
  • okres wypożyczenia wynosi 1 miesiąc
 4. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wypożyczonych materiałów oraz termin ich zwrotu stosownie do regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej
 5. Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:
  • zawieszenie w prawach użytkownika Wypożyczalni do czasu uregulowania zobowiązań
  • opłatę pieniężną w wysokości określonej w Cenniku Opłat
  • upomnienie na piśmie na koszt użytkownika

 6. W kwestiach nie uregulowanych powyższymi zasadami stosuje się Regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka