Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Czytelnia z wolnym dostepem do zbiorów

ODDZIAŁ WOLNEGO DOSTĘPU
15-097 Białystok, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A (III i IV piętro)
tel. 85 745 76 90 (III piętro); 85 745 76 92 (IV piętro)
email: owd[at]uwb.edu.pl

Wolny dostęp oznacza, że czytelnik:
 • ma swobodny dostęp do książek,
 • samodzielnie odszukuje książki na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu komputerowym symbolu działu w którym daną pozycję ustawiono),
 • nie musi wypełniać rewersów na książki,
 • może przeglądać książki przy regale lub czytać przy stoliku,
 • może za zgodą dyżurnego bibliotekarza wykonać kopię aparatem cyfrowym,
 • może za zgodą dyżurnego bibliotekarza wykonać na miejscu płatną kserokopię.
Wykorzystane książki należy odkładać na wyznaczone do tego celu miejsca (stoliki lub wózki stojące przy poszczególnych działach).

Wolny dostęp do zbiorów tworzą kolekcje dziedzinowe. Jest to tematyczne zestawienie książek z różnych dziedzin wiedzy przy zastosowaniu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD).UKD jest systemem uniwersalnym i obejmuje wszystkie dziedziny wiedzy oraz działalności praktycznej, tym samym może służyć bibliotekom, zbiorom informacyjnym o charakterze ogólnym, jak i bibliotekom i zbiorom specjalistycznym. Klasyfikacja dziesiętna posługuje się notacją numeryczną dziesiętną – od 0 do 9.Zbiory zgrupowane są na III i IV piętrze. Czytelnicy mogą przemieszczać się z książkami na obu poziomach (III/IV piętro), korzystając ze schodów wewnętrznych, znajdujących się na III piętrze - „ślimak”.

III piętro obejmuje następujące dziedziny:
 • Nauka (0)
 • Bibliotekoznawstwo (02)
 • Filozofia (1)
 • Religia (2)
 • Nauki społeczno-ekonomiczne (3)
 • Prawo (34)
 • Nauki matematyczno-przyrodnicze (5-6)
 • Geografia (91)
 • Historia (94)

Na IV piętrze w ramach struktury Oddziału Wolnego Dostępu znajduje się Czytelnia z Księgozbiorem Filologicznym. Zbiory obejmują księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i systematycznie są uzupełniane i wzbogacane o zbiory Kolekcji Humanistycznej.

Zgrupowano tu takie działy, jak:
 • Językoznawstwo
 • Nauka o literaturze
 • Teksty. Antologie

W Czytelni z Księgozbiorem Filologicznym wyznaczone są dwa miejsca wyłącznie dla pracowników naukowych Wydziału Filologicznego.

Każdy dział opisany jest zarówno na półce jak i na szczycie każdego z regałów z uwzględnieniem jego symbolu i słownym rozwinięciem. W kolekcjach w obrębie poszczególnych działów książki ustawione są w kolejności alfabetycznej.

Podstawą szeregowania alfabetycznego jest:
 • dla prac autorskich (napisanych przez jednego,dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora,
 • dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu,
 • dla prac zbiorowych o tym samym tytule – podtytuł i/lub nazwisko pierwszego współautora,
 • wyjątek stanowią działy, przy których istnieje dopisek A/Z, po którym następuje nazwisko, nazwa regionu, miasta, państwa, itp. W takim wypadku książki uszeregowane są alfabetycznie według nazw następujących po dopisku A/Z.
Różne wydania tej samej książki ustawione są rosnąco według roku wydania.

Dla zainteresowanych czytelników proponujemy krótki instruktaż w czytelni z wolnym dostępem do zbiorów. Zapraszamy w godzinach 8.00-9.00.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 85 745 76 90
lub mailowo: owd[at]uwb.edu.pl.
Serdecznie zapraszamy!


Kierownik Oddziału Wolnego Dostępu:
mgr Aldona Białanowicz
tel. 85 745 76 95
email: a.bialanowicz[at]uwb.edu.pl

[REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW W WOLNYM DOSTĘPIE]
[ZASADY WYPOŻYCZEŃ KRÓTKOTERMINOWYCH]
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka