Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
  • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
  • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
  • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
  • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
  • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., pt.: 8:00 - 18:00; wt., śr., czw.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Wiley - lista czasopism


Academic Emergency Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Anaesthesiologica Scandinavica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section A - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section B - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section C - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section D - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section E - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section F - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section A - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Crystallographica Section B - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta hydrochimica et hydrobiologica - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Acta Medica Scandinavica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Neurologica Scandinavica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Neuropsychiatrica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Ophthalmologica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Pædiatrica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Physiologica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Polymerica - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Acta Psychiatrica Scandinavica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Zoologica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Addiction - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Advanced Functional Materials - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Advanced Materials - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Advanced Materials for Optics and Electronics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Advances in Polymer Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
African Journal of Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Aggressive Behavior - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Aging Cell - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Agricultural and Forest Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
AIChE Journal - (1 Jan 1998 - 31 Jan 2011)
Alcoholism: Clinical and Experimental Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Alimentary Pharmacology & Therapeutics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Allergy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
American Documentation - (1 Jan 1986 - 31 Jan 2011)
American Journal of Anatomy - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Hematology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Human Biology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Industrial Medicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Medical Genetics Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Medical Genetics Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Medical Genetics Part C: Seminars in Medical Genetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Physical Anthropology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Primatology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
American Journal of Reproductive Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
American Journal of Transplantation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Anaesthesia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Anatomia, Histologia, Embryologia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Anatomical Record Part B: The New Anatomist - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Anatomical Record - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Andrologia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Angewandte Chemie - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Angewandte Chemie International Edition - (1 Jan 1998 - 31 Jan 2011)
Animal Conservation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Animal Genetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Animal Science Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Annalen der Physik - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Annals of Applied Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Annals of Human Genetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Annals of Noninvasive Electrocardiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Annals of Neurology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Annals of the College of Surgeons of Hong Kong - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Annals of the New York Academy of Sciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Annual Review of Information Science and Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Anxiety - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
ANZ Journal of Surgery - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
APLAR Journal of Rheumatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
APMIS - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Applied Macromolecular Chemistry and Physics / Die Angewandte Makromolekulare Chemie - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Applied Organometallic Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Applied Stochastic Models and Data Analysis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Applied Stochastic Models in Business and Industry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Applied Vegetation Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Aquaculture Nutrition - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Aquaculture Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Archaeological Prospection - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Archiv der Pharmazie - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Archives of Insect Biochemistry and Physiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Arthritis & Rheumatism - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Arthritis Care & Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Artificial Organs - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Astronomische Nachrichten - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Astronomy & Geophysics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Atmospheric Science Letters - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Austral Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australasian Journal of Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australasian Journal on Ageing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian and New Zealand Journal of Surgery - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Dental Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Endodontic Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Journal of Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Journal of Grape and Wine Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Journal of Rural Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian and New Zealand Journal of Public Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian & New Zealand Journal of Statistics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Occupational Therapy Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australian Veterinary Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Autonomic and Autacoid Pharmacology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
AWHONN Lifelines - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Ophthalmologica Scandinavica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Acta Physiologica Scandinavica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Australasian Radiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Basin Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Bauphysik - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Bautechnik - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Beton- und Stahlbetonbau - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Bioelectromagnetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
BioEssays - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Bioimaging - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biological Journal of the Linnean Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Biological Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Biologie in unserer Zeit - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biomedical Chromatography - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biometrical Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biometrics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Biopharmaceutics & Drug Disposition - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biopolymers - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biospectroscopy - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biotechnology and Bioengineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Biotropica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Bipolar Disorders - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Birth - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Birth Defects Research Part C: Embryo Today: Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
BJU International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Boreas - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Botanical Journal of the Linnean Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Brain Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Breast Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
British Journal of Haematology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
British Journal of Learning Disabilities - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
British Journal of Clinical Pharmacology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
British Journal of Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
British Journal of Surgery - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
British Journal of Urology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
British Polymer Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
CA: A Cancer Journal for Clinicians - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cancer - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cancer Cytopathology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cancer Cytopathology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cancer Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Cardiovascular Drug Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Cardiovascular Therapeutics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Catheterization and Cardiovascular Diagnosis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Catheterization and Cardiovascular Interventions - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cell Biochemistry and Function - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cell Motility and the Cytoskeleton - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cell Proliferation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Cellular Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Chemical Biology & Drug Design - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Chemical Engineering & Technology - CET - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Chemical Record - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Chemical Vapor Deposition - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Chemie in unserer Zeit - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Chemie Ingenieur Technik - CIT - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Chemistry - A European Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Chemistry & Biodiversity - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
CHEMKON - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Child: Care, Health and Development - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Child & Family Social Work - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Chinese Journal of Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Chinese Journal of Digestive Diseases - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Chirality - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cladistics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
CLEAN - Soil, Air, Water - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Clinical Anatomy - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Clinical and Experimental Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Cardiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Clinical Endocrinology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical & Experimental Allergy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical & Experimental Allergy Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical & Experimental Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical & Experimental Ophthalmology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical and Experimental Optometry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Genetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Implant Dentistry and Related Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Microbiology and Infection - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Oral Implants Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Orthodontics and Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Otolaryngology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Otolaryngology & Allied Sciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Physiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Physiology and Functional Imaging - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Clinical Teacher - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Clinical Transplantation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
CNS Drug Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
CNS Neuroscience & Therapeutics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Color Research & Application - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Coloration Technology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Colorectal Disease - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Communications in Applied Numerical Methods - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Communications in Numerical Methods in Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Communications on Pure and Applied Mathematics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Community Dentistry and Oral Epidemiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Complexity - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Computational Intelligence - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Computer Animation and Virtual Worlds - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Computer Applications in Engineering Education - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Computer Graphics Forum - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Concepts in Magnetic Resonance Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Concepts in Magnetic Resonance Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic Resonance Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic Resonance Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Concurrency and Computation: Practice and Experience - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Concurrency: Practice and Experience - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Congenital Anomalies - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Congestive Heart Failure - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Conservation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Conservation Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Contact Dermatitis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Contributions to Plasma Physics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Crystal Research and Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Curtis's Botanical Magazine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Cytometry Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cytometry Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cytometry Part B: Clinical Cytometry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cytometry Part B: Clinical Cytometry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Cytopathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Cytoskeleton - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Clinical & Laboratory Haematology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Conservation in Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Dental Traumatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Depression - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Depression and Anxiety - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Dermatologic Surgery - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Dermatologic Therapy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Deutsche Entomologische Zeitschrift - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Development, Growth & Differentiation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Developmental Disabilities Research Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Developmental Dynamics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Developmental Genetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Developmental Medicine & Child Neurology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Developmental Neurobiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Developmental Psychobiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Diabetes / Metabolism Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Diabetes, Obesity and Metabolism - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Diabetes/Metabolism Research and Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Diabetic Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Diabetic Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Diagnostic Cytopathology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Dialysis & Transplantation - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
DIBt Mitteilungen - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Die Makromolekulare Chemie - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Die Makromolekulare Chemie, Rapid Communications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Digestive Endoscopy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Diseases of the Esophagus - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Diversity and Distributions - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Drug and Alcohol Review - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Drug Development Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Earth Surface Processes and Landforms - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Earthquake Engineering & Structural Dynamics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Echocardiography - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ecography - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ecological Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ecological Management & Restoration - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ecology of Freshwater Fish - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ecology Letters - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Electrical Engineering in Japan - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Electroanalysis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Electronics and Communications in Japan - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Electronics and Communications in Japan (Part I: Communications) - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Electronics and Communications in Japan (Part II: Electronics) - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Electronics and Communications in Japan (Part III: Fundamental Electronic Science) - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Electrophoresis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Embryologia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Emergency Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Emergency Medicine Australasia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Endodontic Topics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Engineering in Life Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Entomologia Experimentalis et Applicata - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Entomological Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Entomological Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Environmental and Molecular Mutagenesis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Environmental Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Environmental Microbiology Reports - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Environmental Mutagenesis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Environmental Progress - (1 Jan 1999 - 31 Jan 2011)
Environmental Progress & Sustainable Energy - (1 Jan 1999 - 31 Jan 2011)
Environmental Toxicology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Environmental Toxicology and Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Environmental Toxicology and Water Quality - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Environmetrics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Epilepsia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Epilepsy Currents - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
EPPO Bulletin - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ethology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Diabetes Nursing - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
European Journal of Cancer Care - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Clinical Investigation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Dental Education - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Neurology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Neuroscience - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Forest Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Haematology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Immunogenetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Immunology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
European Journal of Inorganic Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
European Journal of Lipid Science and Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
European Journal of Organic Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
European Journal of Surgery - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
European Journal of Oral Sciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Soil Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Evidence-Based Child Health: A Cochrane Review Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Evolution - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Evolution & Development - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Experimental Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Experimental Physiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Experimental Techniques - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Expert Systems - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
European Journal of Biochemistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Fatigue & Fracture of Engineering Materials & Structures - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
FEBS Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Feddes Repertorium - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
FEMS Immunology & Medical Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
FEMS Microbiology Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
FEMS Microbiology Letters - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
FEMS Microbiology Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
FEMS Yeast Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Fire and Materials - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Fish and Fisheries - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Fisheries Management and Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Fisheries Oceanography - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Flavour and Fragrance Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Food / Nahrung - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Forest Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
forschung - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Fortschritte der Physik - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Fossil Record - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Freshwater Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Fuel Cells - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Functional Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Fundamental & Clinical Pharmacology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Future Prescriber - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Gamete Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
GAMM-Mitteilungen - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
GCB Bioenergy - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Genes, Brain and Behavior - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Genes to Cells - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Genes, Chromosomes and Cancer - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
genesis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Genetic Epidemiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Geoarchaeology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Geobiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geofluids - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geological Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Geology Today - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geomechanik und Tunnelbau - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Geophysical Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geophysical Journal International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geophysical Prospecting - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geostandards and Geoanalytical Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Geriatrics & Gerontology International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
german research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Gerodontology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Glia - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Global Change Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Global Ecology and Biogeography - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Grass and Forage Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Grassland Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ground Water - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ground Water Monitoring & Remediation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
H&G Zeitschrift für Hautkrankheiten - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Haemophilia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Head & Neck Surgery - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Head & Neck - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Headache: The Journal of Head and Face Pain - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Health Expectations - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Health Information & Libraries Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Health Libraries Review - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Health & Social Care in the Community - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Heat Transfer - Japanese Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Heat Transfer - Asian Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Helicobacter - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Helvetica Chimica Acta - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Hematological Oncology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Hemodialysis International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Hepatology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Hepatology Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Heteroatom Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Hippocampus - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Histopathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
HIV Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Human Brain Mapping - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Human Cell - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Human Mutation - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Hydrological Processes - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Ibis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Imaging Decisions MRI - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Immunological Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Indoor Air - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Information Systems Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Insect Conservation and Diversity - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Insect Molecular Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Insect Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Integrated Environmental Assessment and Management - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Internal Medicine Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Endodontic Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Andrology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Applied Ceramic Technology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Clinical Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Cosmetic Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Dairy Technology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Dental Hygiene - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Evidence-Based Healthcare - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Experimental Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Food Science & Technology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal for Numerical Methods in Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal for Numerical Methods in Fluids - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Immunogenetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Laboratory Hematology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Mental Health Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Nursing Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Nursing Terminologies and Classifications - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Cancer - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Chemical Kinetics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Circuit Theory and Applications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Climatology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Communication Systems - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Eating Disorders - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Energy Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Geriatric Psychiatry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The International Journal of Health Planning and Management - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Human Factors in Manufacturing - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Imaging Systems and Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Intelligent Systems - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Methods in Psychiatric Research - (1 Jan 1902 - 31 Jan 2011)
International Journal of Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Numerical Modelling: Electronic Networks, Devices and Fields - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Osteoarchaeology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Quantum Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Robust and Nonlinear Control - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Satellite Communications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Satellite Communications and Networking - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Journal of Paediatric Dentistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Rheumatic Diseases - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Journal of Urology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Nursing Review - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Review of Hydrobiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
International Statistical Review - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Wound Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
International Zoo Yearbook - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Invertebrate Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Irrigation and Drainage - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
ISBT Science Series - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Island Arc - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
JBI Reports - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Agronomy and Crop Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Academy of Nurse Practitioners - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Ceramic Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Geriatrics Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
JAWRA Journal of the American Water Resources Association - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Anatomy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Animal Breeding and Genetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Animal Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Biobehavioral Research - (1 Jan 1995 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Crystallography - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Ichthyology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Social Psychology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Avian Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Biogeography - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Cardiac Surgery - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Journal of Clinical Hypertension - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Clinical Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Clinical Periodontology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Journal of Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Digestive Diseases - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Esthetic and Restorative Dentistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Eukaryotic Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Evaluation in Clinical Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Evolutionary Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Field Ornithology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Fish Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Biochemistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Process Engineering - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Processing and Preservation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Quality - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Safety - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal for Specialists in Pediatric Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Forensic Sciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Gastroenterology and Hepatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Human Nutrition and Dietetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Industrial Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Integrative Plant Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Intellectual Disability Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Internal Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Interventional Cardiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Journal of Law, Medicine & Ethics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Medical Primatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Metamorphic Geology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Microscopy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Muscle Foods - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Neuroendocrinology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Neuroimaging - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Nursing Management - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Nursing Scholarship - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Advanced Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Chemistry and Biotechnology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Polymer Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Applied Toxicology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Autonomic Pharmacology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Basic Microbiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biochemical and Microbiological Technology and Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biochemical and Molecular Toxicology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Bioluminescence and Chemiluminescence - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biomedical Materials Research Part A - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biomedical Materials Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biomedical Materials Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biomedical Materials Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Biomedical Materials Research Part B: Applied Biomaterials - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Cardiovascular Electrophysiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Cellular and Comparative Physiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Cellular Biochemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Cellular Physiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Chemical Technology & Biotechnology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Chemical Technology and Biotechnology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Chemical Technology and Biotechnology. Chemical Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Chemometrics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Clinical Apheresis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Clinical Laboratory Analysis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Clinical Ultrasound - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Combinatorial Designs - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Comparative Neurology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Comparative Neurology and Psychology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Journal of Comparative Neurology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Computational Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Contemporary Water Research & Education - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Cutaneous Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Electron Microscopy Technique - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Entomology Series A, General Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Entomology Series B, Taxonomy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Experimental Zoology Part A: Comparative Experimental Biology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Experimental Zoology Part A: Comparative Experimental Biology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological Genetics and Physiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Experimental Zoology Part B: Molecular and Developmental Evolution - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Field Robotics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Fish Diseases - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Food Science Education - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Journal of Gene Medicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Graph Theory - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of High Resolution Chromatography - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Magnetic Resonance Imaging - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Mass Spectrometry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Medical Virology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Microcolumn Separations - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Molecular Recognition - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Morphology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Neurobiology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Neurochemistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Neuroscience Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Orthopaedic Research - (1 Jan 1901 - 31 Jan 2011)
The Journal of Pathology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Peptide Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Pharmaceutical Sciences - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Physical Organic Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Plant Nutrition and Soil Science / Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part A-1: Polymer Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part A: General Papers - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Letters - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science Part C: Polymer Letters - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science: Polymer Letters Edition - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Quaternary Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Raman Spectroscopy - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Research in Science Teaching - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Robotic Systems - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Separation Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Software Maintenance and Evolution: Research and Practice - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Software Maintenance: Research and Practice - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Supramolecular Structure - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Supramolecular Structure and Cellular Biochemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Surgical Oncology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Pharmaceutical Association - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Pharmaceutical Association - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Society for Information Science - (1 Jan 1986 - 31 Jan 2011)
Journal of the American Society for Information Science and Technology - (1 Jan 1986 - 31 Jan 2011)
Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the Science of Food and Agriculture - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of the Society of Chemical Industry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of the Society of Dyers and Colourists - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Traumatic Stress - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Vegetation Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Vinyl and Additive Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Journal of Visualization and Computer Animation - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Journal of Oral Pathology & Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Oral Rehabilitation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Paediatrics and Child Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Periodontal Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the Peripheral Nervous System - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Petroleum Geology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Phycology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Journal of Physiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Phytopathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Pineal Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Prosthodontics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Public Health Dentistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology) - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the Royal Statistical Society: Series C (Applied Statistics) - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Journal of Rural Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Sensory Studies - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Sleep Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Small Animal Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Synchrotron Radiation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Texture Studies - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Time Series Analysis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Travel Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Veterinary Internal Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Viral Hepatitis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of the World Aquaculture Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Zoology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Veterinary Medicine Series A - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Journal of Veterinary Medicine Series B - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Lakes & Reservoirs: Research & Management - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Land Degradation & Development - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Laser Physics Letters - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Laser Technik Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Lasers in Surgery and Medicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Lethaia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Letters in Applied Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Lipid / Fett - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Lipid Technology - (1 Jan 1906 - 31 Jan 2011)
Liver - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Liver International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Liver Transplantation - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Luminescence - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Macromolecular Bioscience - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Macromolecular Chemistry and Physics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Macromolecular Materials and Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Macromolecular Rapid Communications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Macromolecular Symposia - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Macromolecular Theory and Simulations - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Magnetic Resonance in Chemistry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Magnetic Resonance in Medicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mammal Review - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Marine Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Marine Mammal Science - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Mass Spectrometry Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Materials and Corrosion / Werkstoffe und Korrosion - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mathematical Logic Quarterly - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mathematical Methods in the Applied Sciences - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mathematische Nachrichten - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mauerwerk - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mechanics of Cohesive-frictional Materials - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Medical and Pediatric Oncology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Medical Education - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Medical and Veterinary Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Medicinal Research Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Medicinskt Archiv - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Meteoritics & Planetary Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Meteorological Applications - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Microbiology and Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Microscopy Research and Technique - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Microsurgery - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Microwave and Optical Technology Letters - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Molecular Carcinogenesis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Molecular Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Molecular Ecology Resources - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Molecular Informatics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Molecular Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Molecular Nutrition & Food Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Molecular Oral Microbiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Molecular Plant Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Molecular Reproduction and Development - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Movement Disorders - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Muscle & Nerve - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Mycoses - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Molecular Ecology Notes - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Natural Resource Modeling - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Naval Engineers Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Naval Research Logistics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Naval Research Logistics Quarterly - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Nephrology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Networks - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Neurogastroenterology & Motility - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Neuromodulation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Neuropathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Neuropathology and Applied Neurobiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Neurourology and Urodynamics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
New Phytologist - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
NMR in Biomedicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Nordiskt Medicinskt Arkiv - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Numerical Linear Algebra with Applications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Numerical Methods for Partial Differential Equations - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Nursing for Women's Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nursing Forum - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nursing & Health Sciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nursing in Critical Care - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nursing Inquiry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nursing Philosophy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nutrition Bulletin - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nutrition & Dietetics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Nutrition Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Obesity Reviews - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Oikos - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Oil and Energy Trends - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ophthalmic and Physiological Optics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Optimal Control Applications and Methods - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Oral Diseases - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Oral Microbiology and Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Orthodontics & Craniofacial Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pacing and Clinical Electrophysiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Paediatric and Perinatal Epidemiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pain Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pain Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Palaeontology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Parasite Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Particle & Particle Systems Characterization - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pathology International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pediatric Allergy and Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pediatric Anesthesia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pediatric Blood & Cancer - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pediatric Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pediatric Diabetes - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pediatric Pulmonology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pediatric Transplantation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pediatrics International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Peptide Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Periodontology 2000 - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Permafrost and Periglacial Processes - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Perspectives in Psychiatric Care - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pest Management Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pesticide Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pharmaceutical Statistics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pharmacoepidemiology and Drug Safety - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pharmacology & Toxicology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pharmazie in unserer Zeit - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Photochemistry and Photobiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Phycological Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
physica status solidi a - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
physica status solidi a - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
physica status solidi b - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
physica status solidi c - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
physica status solidi c - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Physik in unserer Zeit - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Physiologia Plantarum - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Physiological Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Phytochemical Analysis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Phytotherapy Research - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Pigment Cell & Melanoma Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant Biotechnology Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant Breeding - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant, Cell & Environment - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant Species Biology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Plant/Operations Progress - (1 Jan 1999 - 31 Jan 2011)
Plasma Processes and Polymers - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Polar Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Polymer Composites - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Polymer Engineering and Science - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Polymer International - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Polymers for Advanced Technologies - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Practical Diabetes International - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Prenatal Diagnosis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Prescriber - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Preventive Cardiology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Proceedings of the Entomological Society of London - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Proceedings of the Royal Entomological Society of London - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Proceedings of the Royal Entomological Society of London, Series C. Journal of Meetings - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Proceedings of the Royal Entomological Society of London. Series A, General Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Proceedings of the Royal Entomological Society of London. Series B, Taxonomy - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Process Safety Progress - (1 Jan 1999 - 31 Jan 2011)
Progress in Neurology and Psychiatry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Progress in Photovoltaics: Research and Applications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Propellants, Explosives, Pyrotechnics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Prostate - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
PROTEOMICS - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Psychiatry and Clinical Neurosciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Psycho-Oncology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Psychogeriatrics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Public Health Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Pigment Cell Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Quality and Reliability Engineering International - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Quality Assurance Journal - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Quantitative Structure-Activity Relationships - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society - (1 Jan 1902 - 31 Jan 2011)
Radiation Oncology Investigations - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Random Structures and Algorithms - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Rapid Communications in Mass Spectrometry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Regulated Rivers: Research & Management - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Reproduction in Domestic Animals - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Research in Nursing & Health - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Resource Geology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Respirology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Restoration Ecology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Review of Progress in Coloration and Related Topics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Reviews in Medical Virology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
River Research and Applications - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Scandinavian Journal of Caring Sciences - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Scandinavian Journal of Immunology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Scandinavian Journal of Haematology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Scandinavian Journal of Statistics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Scanning - (1 Jan 1995 - 31 Jan 2011)
Science Education - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Sedimentology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Seminars in Dialysis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Seminars in Surgical Oncology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Significance - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Skin Research and Technology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Sleep and Biological Rhythms - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Software Focus - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Software: Practice and Experience - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Soil Science & Plant Nutrition - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Soil Use and Management - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Special Care in Dentistry - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Stahlbau - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Starch / Stärke - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Statistica Neerlandica - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Statistics in Medicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Steel Construction - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Strain - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Stress and Health : Journal of the International Society for the Investigation of Stress - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Stress Medicine - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Studies in Applied Mathematics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Surface and Interface Analysis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Surgical Practice - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Synapse - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Systematic Entomology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Systems Engineering - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Teaching Statistics - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Tellus A - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Tellus B - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Teratogenesis, Carcinogenesis, and Mutagenesis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Teratology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Terra Nova - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The American Journal on Addictions - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Anatomical Record Part B: The New Anatomist - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Journal of Pathology and Bacteriology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
The Journal of Peptide Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
The Plant Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Therapeutic Apheresis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Therapeutic Apheresis and Dialysis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Tissue Antigens - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Traffic - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transactions of the Linnean Society of London - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transactions of the Linnean Society of London. 2nd Series: Botany - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transactions of the Linnean Society of London. 2nd Series: Zoology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transactions of the Linnean Society of London: 3rd Series - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transactions of the Royal Entomological Society of London - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transboundary and Emerging Diseases - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transfusion - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transfusion Medicine - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transplant Infectious Disease - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Transplant International - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Trends in Urology, Gynaecology & Sexual Health - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Tropical Medicine & International Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology - (1 Jan 1991 - 31 Jan 2011)
Vakuum in Forschung und Praxis - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Value in Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Veterinary Anaesthesia and Analgesia - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Veterinary Clinical Pathology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Veterinary Dermatology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Veterinary Ophthalmology - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Veterinary Radiology & Ultrasound - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Veterinary Surgery - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Vox Sanguinis - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Water and Environment Journal - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Weather - (1 Jan 1902 - 31 Jan 2011)
Weed Biology and Management - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Weed Research - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Worldviews on Evidence-Based Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Worldviews on Evidence-based Nursing presents the archives of Online Journal of Knowledge Synthesis for Nursing - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Wound Repair and Regeneration - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
X-Ray Spectrometry - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Xenotransplantation - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Yeast - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Zoo Biology - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
Zoologica Scripta - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Zoological Journal of the Linnean Society - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Zoonoses and Public Health - (1 Jan 1997 - 31 Jan 2011)
Zoosystematics and Evolution - (1 Jan 1996 - 31 Jan 2011)
          Dziś
Wtorek 17 lipca
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:NIECZYNNE (K)
Czytelnia Humanistyczna:NIECZYNNA (A)
Zbiory specjalne:NIECZYNNE (A)
CDE:NIECZYNNE (A)
OIN:NIECZYNNE (K)
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka