Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Podlasie w Badaniach Naukowych

"Uwalnianie kreatywności poprzez marzenia senne"
wykład prof. dr. hab. Czesława Dziekanowskiego


     Dnia 1 grudnia 2010 roku w Audytorium Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku odbyło się pierwsze w roku akademickim 2010/2011 spotkanie w ramach cyklu „Podlasie w badaniach naukowych”. Tym razem zaproszenie organizatorów przyjął prof. dr hab. Czesław Dziekanowski z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Zakładu Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej.
     Sylwetka Gościa, przedstawiona przez mgr Wiesławę Wojtkowską, Z-cę Dyrektora Biblioteki. Uniwersyteckiej, została uzupełniona krótką prezentacją multimedialną.
     Profesor Czesław Dziekanowski jest cenionym nauczycielem akademickim; prowadzi wykłady i ćwiczenia z psychoanalizy sztuki oraz seminaria magisterskie. Swoje zainteresowania skupia na fenomenie twórcy (pisarza) i procesu twórczego. W ramach zajęć prowadzi także warsztaty twórczego pisania (creative writing), które posiadają walory autoanalityczne i autoterapeutyczne. Jest twórcą oryginalnego nurtu powieściowej autointerpretacji, badaczem procesu twórczego (szczególnie w literaturze), psychoanalitykiem, psychoterapeutą.
     Wykład "Uwalnianie kreatywności poprzez marzenia senne" został poświęcony nieświadomości w ujeciu filozoficznym i psychoanalitycznym, zaś szczególną uwagę zwrócono na marzenia senne. Są one główną manifestacją nieświadomości, ważnym komunikatem z nieświadomości, który można wykorzystać w procesie twórczym. W przybliżeniu tematyki pomogły słuchaczom fragmenty powieści Czesława Dziekanowskiego Taniec z nieświadomością.
     Wykład uzupełniły cenne przemyślenia dra Tomasza Olchanowskiego, dawnego studenta, a obecnie współpracownika Profesora w Zakładzie Psychoanalizy i Myśli Humanistycznej.
     Spotkanie zakończyło się odpowiedziami na pytania zadane przez licznie zgromadzoną publiczność, którą stanowili studenci i absolwenci pedagogiki, uczniowie klas o profilu humanistycznym, bibliotekarze, a także inne zainteresowane osoby.
     Prelekcji towarzyszyła wystawa książek Autora dostępnych w Biliotece Uniwersyteckiej.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka