Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Usługi reprograficzne


Usługa kserokopiowania wykonywana jest tylko na miejscu w godzinach pracy biblioteki. Na ksero udostępniane są pozycje niezniszczone, wydane po 1950 roku. O możliwości wykonania kserokopii materiałów bibliotecznych każdorazowo decyduje dyżurny bibliotekarz, który w uzasadnionych przypadkach może zabronić reprografii wybranych materiałów. Ograniczenia wynikają z obowiązującego prawa autorskiego i postępującej dewastacji zbiorów.

[ Cennik Usług ]
Zamówienie kopii zasobów bibliotecznych UWB - Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku

Dane dotyczące kopii:


Dane dotyczące zamawiającego:


Regulamin:


REGULAMIN USŁUG REPROGRAFICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ BIBLIOTEKĘ UNIWERSYTECKĄ IM. JERZEGO GIEDROYCIA

  1. Pracownia Digitalizacji Zbiorów świadczy usługi reprograficzne obejmujące wykonanie: - skanu z oryginału, - skanu z mikrofilmu, - fotografii.
  2. Reprodukowanie materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się z poszanowaniem prawa autorskiego i praw pokrewnych.
  3. Zamówienia należy składać przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej” https://bg.uwb.edu.pl/?pid=ekopie-zamowienie, osobiście przy użyciu formularza dostarczonego do Pracowni Digitalizacji Zbiorów (poniedziałek-piątek 8.00 – 15.00) bądź też poza godzinami pracy Pracowni w pozostałych agendach Biblioteki. Szczegółowe informacje na temat procedury składania zamówień można uzyskać pod numerem telefonu (85) 745 76 89.
  4. Pracownia Digitalizacji Zbiorów wykonuje usługi reprograficzne ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego UwB, a w uzasadnionych wypadkach również z dzieł sprowadzonych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
  5. Kopie zamówionych dokumentów zostaną dostarczone zgodnie z trybem wybranym przez zamawiającego w formularzu zamówienia, po uprzednim dokonaniu wpłaty na rachunek bankowy 10 1160 2202 0000 0003 5229 1820 kwoty należnej za usługę reprograficzną określoną przez przyjmującego zamówienie, o której zamawiający zostanie uprzednio poinformowany drogą elektroniczną lub w Pracowni Digitalizacji Zbiorów bezpośrednio lub telefonicznie.
  6. Usługi reprograficzne są odpłatne według cennika opłat. [ Cennik ]
  7. Na reprodukcję obiektów ze zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej i ich publikację każdorazowo wyraża zgodę Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej na podstawie przedłożonego pisma dostarczonego osobiście lub przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 15:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 15:00 (A)
Zbiory specjalne:09:00 - 15:00 (A)
CDE:09:00 - 15:00 (A)
OIN:09:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka