Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Test ze szkolenia bibliotecznego

TEST ZALICZENIOWY
Jeśli zapoznałeś się z całą treścią materiałów dydaktycznych możesz teraz zacząć test.

Każde pytanie może mieć jedną, dwie, trzy lub wszystkie prawidłowe odpowiedzi, zaznacz je klikając w odpowiednie pole.
Zaliczenie pytania uzyskujemy po zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w danym pytaniu. Zaliczenie testu następuje w momencie udzielenia pozytywnych odpowiedzi na 60% pytań.


 1. Co oznacza dla czytelnika Wolny dostęp do zbiorów?
 •    swobodny dostęp do książek
 •    nie wypełnianie rewersów na książki
 •    samodzielne odszukiwanie książek na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu komputerowym symbolu działu w którym daną pozycję ustawiono)
 1. Gdzie udasz się w celu skorzystania z czasopism?
 •    Czytelnia Czasopism
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Wypożyczalnia
 1. Jakie bazy własne przygotowuje Oddział Informacji Naukowej?
 •    Baza prac doktorskich
 •    Baza publikacji pracowników naukowych UwB
 •    Baza prac magisterskich
 1. Kiedy należy skorzystać z katalogów kartkowych?
 •    gdy znamy miejsce wydania
 •    gdy poszukujemy książek i nie znaleźliśmy ich w katalogu komputerowym
 •    gdy znamy wydawcę
 1. Jak ustawione są książki w Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów w ramach konkretnych działów?
 •    według kolejności alfabetycznej dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora
 •    według kolejności alfabetycznej dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu
 •    według sygnatury
 1. Jakie zbiory rejestrowane są przez katalog komputerowy?
 •    wszystkie zakupione książki po 1992 r.
 •    wszystkie zakupione książki przed 1992 r.
 •    wszystkie zbiory
 1. Jaki jest czas przechowywania w Wypożyczalni zamówionych pozycji?
 •    5 dni
 •    4 dni
 •    3 dni
 1. Jakie informacje zawiera karta katalogowa?
 •    autora, tytuł i miejsce wydania
 •    odsyłacze
 •    sygnaturę
 •    termin zwrotu książki
 1. Na jaki okres student może wypożyczyć książki?
 •    na pół roku
 •    na 3 miesiące
 •    na 1 miesiąc
 1. Jakie agendy dostępne dla czytelników znajdują się na I piętrze biblioteki?
 •    Czytelnia Zbiorów Specjalnych
 •    Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 •    Wypożyczalnia
 •    Oddziału Informacji Naukowej
 •    Czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów
 1. Kiedy należy przedłużać książki wypożyczone?
 •    przed upływem terminu ich zwrotu
 •    dopiero po upływie terminu ich zwrotu
 •    na koniec semestru
 1. Jakie jest PIN/hasło dostępu do stanu konta czytelnika?
 •    inicjały nazwiska i imienia oraz numer elektronicznej legitymacji studenckiej/numer albumu
 •    inicjały nazwiska i imienia oraz numer PESEL
 •    inicjały nazwiska i imienia oraz numer dowodu osobistego
 1. Z jakich zbiorów można skorzystać w Czytelni Zbiorów Specjalnych?
 •    mikrofilmy, mikrofisze
 •    starodruki,
 •    książki wydane po 1950 r.
 •    płyty analogowe, kompaktowe, kasety magnetofonowe i wideo
 1. O czym należy pamiętać przy wypełnianiu rewersów do Czytelni Ogólnej?
 •    podać tytuł czasopisma, rok i numer (w przypadku czasopism)
 •    podać autora i tytuł rozdziału z książki
 •    podać autora i tytuł książki
 •    wypełnić obie części rewersu
 •    podać kolekcję i sygnaturę dokumentu
 1. Co należy zrobić, aby przeglądać katalog komputerowy?
 •    wejść do katalogu
 •    zalogować się do systemu
 •    zapisać się do biblioteki
 •    mieć uaktualnione konto czytelnika
 •    rozpocząć wyszukiwanie bez logowania się do systemu
 1. Gdzie udasz się w celu uzyskania pomocy w zebraniu bibliografii do przygotowywanego referatu?
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Wypożyczalnia
 •    Oddział Informacji Naukowej
 1. Którą z poniższych informacji czytelnik może sprawdzić na swoim koncie?
 •    jakie książki ma zamówione
 •    jakie monity zostały wysłane do czytelnika
 •    jakie ma zaległe opłaty biblioteczne
 •    jakie książki zostały zagubione przez czytelnika
 •    jakie książki ma wypożyczone i kiedy mija termin zwrotu
 1. Z jakich kolekcji można skorzystać na miejscu w Czytelni Ogólnej?
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Wypożyczalnia
 •    Zbiory specjalne
 •    Wolny dostęp
 •    Czasopisma
 1. Jakie książki z Czytelni Ogólnej nie są udostępniane do kserowania?
 •    klejone
 •    książki z księgozbioru podręcznego
 •    wydane do 1950 roku
 •    zniszczone, "zaczytane"
 1. W jakim przypadku student powinien wypełnić rewers do Wypożyczalni?
 •    gdy książka znajduje się w katalogu komputerowym
 •    gdy książka znajduje się wyłącznie w katalogu kartkowym
 1. Jaką liczbę rewersów może jednorazowo złożyć czytelnik do Czytelni Ogólnej?
 •    4
 •    8
 •    6
 1. Gdzie w bibliotece można skorzystać z Internetu?
 •    Wypożyczalnia/Katalogi
 •    Czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Oddział Informacji Naukowej
 1. Czy można kserować książki poza biblioteką?
 •    tak
 •    nie
 1. Kiedy student płaci karę w Wypożyczalni?
 •    za przetrzymywanie książek
 •    za trzykrotne nieodebranie zamówionych książek
 •    za zniszczenie książek
 1. Jakie kryteria powinien spełniać egzemplarz do wypożyczenia w katalogu komputerowym?
 •    w statusie egzemplarza jest "Wypożycza się" a obok jest termin zwrotu
 •    w statusie egzemplarza jest "Wypożycza się" a obok brak terminu zwrotu
 •    w statusie egzemplarza jest "Wypożycza się" a obok jest "Zamówiony"
 •    w statusie egzemplarza jest "Na miejscu" a kolekcja jest "Wypożyczalnia"
 1. Jaki jest limit wypożyczeń książek poza bibliotekę dla studentów jednego kierunku?
 •    15 egzemplarzy
 •    7 egzemplarzy
 •    10 egzemplarzy
 •    3 egzemplarze
 1. W jaki sposób student może zamówić książki z Wypożyczalni?
 •    przez stronę internetową biblioteki
 •    prosząc pracownika wypożyczalni o wypożyczenie książki
 •    przez katalogi komputerowe znajdujące się w budynku biblioteki
 1. Jakie operacje można wykonać wykorzystując katalog komputerowy?
 •    wypożyczyć książki wydane przed 1950 r.
 •    wypożyczyć czasopisma
 •    prolongować (przedłużyć) termin zwrotu wypożyczonych książek
 •    sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego
 1. Kto może korzystać z Wypożyczalni?
 •    studenci wszystkich kierunków Uniwersytetu w Białymstoku
 •    studenci innych uczelni
 •    mieszkańcy miasta Białegostoku
 •    pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku
 1. Jaki dokument uprawnia studenta I roku do odbioru zamówionych książek w Wypożyczalni?
 •    dowód osobisty
 •    elektroniczna legitymacja studencka
 •    indeks
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka