Facebook
Blog Biblioteki
Instagram
YouTube
Biuletyn Biblioteki

Biblioteka Uniwersytecka funkcjonuje w dwóch lokalizacjach

ul. K. Ciołkowskiego 1K
(Instytut Chemii - Kampus)
15-245 Białystok
tel.: 85 745 76 87 (Sekretariat)
tel.: 85 745 76 82 (Wypożyczalnia)

ul. Akademicka 2
15-267 Białystok
tel.: 85 745 75 49 (Czytelnia)

Kliknij, aby zobaczyć/schować więcej informacji...

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA


tel. 85 745 75 49
e-mail: owd@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
W Czytelni Humanistycznej można skorzystać z księgozbioru Kolekcji Humanistycznej oraz zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z zakresu historii, filologii, sztuki i prawa. Księgozbiór ten oznakowany jest w katalogu komputerowym jako kolekcja „Czytelnia Humanistyczna”. Oprócz tego w czytelni można skorzystać ze Zbiorów Specjalnych.
Aby skorzystać ze zbiorów Czytelni Humanistycznej, należy złożyć wypełnione rewersy papierowe. Realizacja zamówień trwa do 15 minut.
Czytelnia dysponuje 54 miejscami rozlokowanymi na I piętrze, posiada księgozbiory podręczne z zakresu historii, prawa, filologii i sztuki. Są one ustawione według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Pozycje znajdujące się w księgozbiorze podręcznym oznaczone są słowem „podręczny” dopisanym w katalogu komputerowym do sygnatury. Dostęp do nich jest swobodny (bez konieczności wypełniania rewersów). Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.
Dostęp do katalogów komputerowych Biblioteki jest możliwy ze stanowisk znajdujących się na parterze przy szatni oraz na I piętrze, tam także znajduje się punkt ksero.


CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ


tel. 85 745 76 78
e-mail: cde@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Czytelnia Centrum Dokumentacji Europejskiej znajduje się na II piętrze. Jej zbiory liczą ponad 5500 woluminów wydawnictw zwartych oraz 90 tytułów czasopism dotyczących Unii Europejskiej.
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


ZBIORY SPECJALNE


tel. 85 745 76 89
e-mail: w.wrobel@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00; sob.: nieczynne*.
Zbiory Specjalne tworzą kolekcje: starodruków, druków zwartych wydanych w latach 1800-1918, czasopism i wydawnictw ciągłych do 1918 roku, kartografii, grafiki, muzykaliów oraz mikrofilmów i mikrofisz. Z zasobu Zbiorów Specjalnych można korzystać w wybranej czytelni wchodzącej w skład zespołu Czytelni Humanistycznej (I piętro) oraz w sali multimedialnej (zbiory audiowizualne).
* Księgozbiór udostępniany w Czytelni Humanistycznej.


REPOZYTORIUM UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU


tel. 85 745 75 69
e-mail: rub@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 15:00
Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku to nowoczesne narzędzie komunikacji naukowej oferujące dostęp do publikacji w trybie Open Access. Redakcja Repozytorium zapewnia dla doktorantów i pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku pomoc w zakresie autoarchiwizacji dorobku naukowego w formie szkoleń, warsztatów i indywidualnych konsultacji. Osoby zainteresowane zasobami RUB mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i techniczne w obsłudze otwartego archiwum wiedzy poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty w godzinach pracy RUB.


SALA MULTIMEDIALNA


Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Na terenie Czytelni Humanistycznej znajduje się sala multimedialna (II piętro), która może służyć do spotkań seminaryjnych lub zajęć dydaktycznych dla niewielkich grup studentów (19 miejsc). Sala została wyposażona w sprzęt, posiada także stanowisko dla osób niepełnosprawnych i czytniki mikrofilmów.

WYPOŻYCZALNIA


tel.: 85 745 76 82
e-mail: wypozyczalnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 9:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Wypożyczalnia książek znajduje się w Kampusie w budynku Instytutu Chemii - pokój 1069 (przy holu wejściowym). Udostępnia na zewnątrz zbiory z kolekcji „Wypożyczalnia”. Kolekcja podzielona jest na dwie części: „Wypożyczalnia – Kampus” i „Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny”. W zależności od lokalizacji, książki są udostępnione według następującego schematu:


Wypożyczalnia – Kampus
w dni powszednie i soboty książki udostępniane są w ciągu 20 minut.


Wypożyczalnia – Magazyn Zewnętrzny
 • zamówienia do godz. 8.00 i zamówienia wieczorne z poprzedniego dnia oraz nocne – odbiór od godz. 10.00
 • zamówienia do 10.00 – odbiór od 12.00
 • zamówienia do 12.00 – odbiór od 14.00
 • zamówienia do 14.00 – odbiór od 16.00
 • po godz. 14.00 – realizacja następnego dnia
Zamówienia na księgozbiór zlokalizowany w magazynach zewnętrznych złożone w piątek po 14.00 oraz w sobotę są realizowane w poniedziałek.

Zamówione książki przechowywane są przez 3 dni (nie wlicza się dnia zamówienia oraz niedziel i dni świątecznych).

Czytelnik może posiadać na koncie do 7 książek.
Studenci dwóch kierunków do 12 książek.
Książki wypożyczane są na miesiąc.CZYTELNIA OGÓLNA z Biblioteką Instytutu Chemii


tel.: 85 738 80 49
e-mail: czytelnia@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon. - pt.: 8:00 - 18:00; sob.: 9:00 - 15:00
Czytelnia Ogólna mieści się w tym samym pomieszczeniu co Biblioteka Instytutu Chemii i jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych użytkowników.
W Czytelni Ogólnej znajduje się księgozbiór ustawiony według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (alfabetycznie w obrębie działu). Zawiera książki z filozofii (dział 1), religii (dział 2), nauk społeczno-ekonomicznych (dział 3) oraz przyrodniczych (dział 5 i 6). Użytkownik ma do nich swobodny dostęp - nie jest wymagane wypełnianie rewersu papierowego.
Ponadto można w niej skorzystać z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej (Czytelnia Ogólna, Wypożyczalnia, Czasopisma), ale z wyłączeniem jednostek znajdujących się w kolekcji „Czytelnia Humanistyczna” (ul. Akademicka 2).
Zamówienia na książki z magazynów spoza Czytelni Ogólnej realizowane są na ogólnie przyjętych zasadach (kolekcje z określnikiem „Kampus” są udostępniane w ciągu 20 minut, z określnikiem „Magazyn zewnętrzny” w wyznaczonych okresach czasu).
W Czytelni udostępnia się również wszystkie czasopisma oraz bieżącą prasę, do której zapewniony jest bezpośredni dostęp.
Czytelnia Ogólna i Czytelnia Instytutu Chemii dysponuje 24 miejscami i 4 stanowiskami komputerowymi z dostępem do katalogów Biblioteki, Internetu, baz elektronicznych oraz ibuków.
Istnieje możliwość wypożyczeń krótkoterminowych. Książki wydawane są na godzinę przez zamknięciem Czytelni.


ODDZIAŁ INFORMACJI NAUKOWEJ


tel. 85 745 76 77
email: oin@uwb.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., czw.: 8:00 - 18:00; wt., śr., pt.:
8.00 – 15.00; sob.: 9.00 – 15.00
Oddział Informacji Naukowej mieści się w budynku Instytutu Chemii i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników. W Oddziale znajdują się 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i elektronicznych baz danych. Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej udzielają informacji bibliograficznych, katalogowych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.


WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA


tel.: 85 745 76 76
e-mail: wmb@uwb.edu.pl
Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzane są druki zwarte, artykuły z czasopism, mikrofilmy. Z wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać wyłącznie w czytelniach Biblioteki Uniwersyteckiej. Termin określa biblioteka wypożyczająca. Zamówienie Czytelnika musi zostać złożone na właściwym formularzu zamówienia, zawierającym dane bibliograficzne poszukiwanej pozycji (dostępnym na stronie internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej).

Test ze szkolenia bibliotecznego

TEST ZALICZENIOWY
Jeśli zapoznałeś się z całą treścią materiałów dydaktycznych możesz teraz zacząć test.

Każde pytanie może mieć jedną, dwie, trzy lub wszystkie prawidłowe odpowiedzi, zaznacz je klikając w odpowiednie pole.
Zaliczenie pytania uzyskujemy po zaznaczeniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi w danym pytaniu. Zaliczenie testu następuje w momencie udzielenia pozytywnych odpowiedzi na 60% pytań.


 1. Jaki dokument uprawnia studenta I roku do odbioru zamówionych książek w Wypożyczalni?
 •    dowód osobisty
 •    indeks
 •    elektroniczna legitymacja studencka
 1. Jaką liczbę rewersów może jednorazowo złożyć czytelnik do Czytelni Ogólnej?
 •    8
 •    4
 •    6
 1. Jakie operacje można wykonać wykorzystując katalog komputerowy?
 •    prolongować (przedłużyć) termin zwrotu wypożyczonych książek
 •    wypożyczyć książki wydane przed 1950 r.
 •    wypożyczyć czasopisma
 •    sprawdzić stan swojego konta bibliotecznego
 1. Kiedy student płaci karę w Wypożyczalni?
 •    za przetrzymywanie książek
 •    za trzykrotne nieodebranie zamówionych książek
 •    za zniszczenie książek
 1. W jakim przypadku student powinien wypełnić rewers do Wypożyczalni?
 •    gdy książka znajduje się w katalogu komputerowym
 •    gdy książka znajduje się wyłącznie w katalogu kartkowym
 1. Z jakich zbiorów można skorzystać w Czytelni Zbiorów Specjalnych?
 •    mikrofilmy, mikrofisze
 •    książki wydane po 1950 r.
 •    płyty analogowe, kompaktowe, kasety magnetofonowe i wideo
 •    starodruki,
 1. O czym należy pamiętać przy wypełnianiu rewersów do Czytelni Ogólnej?
 •    podać tytuł czasopisma, rok i numer (w przypadku czasopism)
 •    podać autora i tytuł rozdziału z książki
 •    podać kolekcję i sygnaturę dokumentu
 •    wypełnić obie części rewersu
 •    podać autora i tytuł książki
 1. Z jakich kolekcji można skorzystać na miejscu w Czytelni Ogólnej?
 •    Czasopisma
 •    Wolny dostęp
 •    Zbiory specjalne
 •    Wypożyczalnia
 •    Czytelnia Ogólna
 1. Jakie zbiory rejestrowane są przez katalog komputerowy?
 •    wszystkie zbiory
 •    wszystkie zakupione książki po 1992 r.
 •    wszystkie zakupione książki przed 1992 r.
 1. Kiedy należy skorzystać z katalogów kartkowych?
 •    gdy poszukujemy książek i nie znaleźliśmy ich w katalogu komputerowym
 •    gdy znamy wydawcę
 •    gdy znamy miejsce wydania
 1. Gdzie w bibliotece można skorzystać z Internetu?
 •    Oddział Informacji Naukowej
 •    Wypożyczalnia/Katalogi
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów
 1. Jaki jest limit wypożyczeń książek poza bibliotekę dla studentów jednego kierunku?
 •    15 egzemplarzy
 •    3 egzemplarze
 •    7 egzemplarzy
 •    10 egzemplarzy
 1. Gdzie udasz się w celu uzyskania pomocy w zebraniu bibliografii do przygotowywanego referatu?
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Oddział Informacji Naukowej
 •    Wypożyczalnia
 1. Co oznacza dla czytelnika Wolny dostęp do zbiorów?
 •    samodzielne odszukiwanie książek na półce (po uprzednim sprawdzeniu w katalogu komputerowym symbolu działu w którym daną pozycję ustawiono)
 •    nie wypełnianie rewersów na książki
 •    swobodny dostęp do książek
 1. Jakie bazy własne przygotowuje Oddział Informacji Naukowej?
 •    Baza prac magisterskich
 •    Baza publikacji pracowników naukowych UwB
 •    Baza prac doktorskich
 1. Jakie jest PIN/hasło dostępu do stanu konta czytelnika?
 •    inicjały nazwiska i imienia oraz numer PESEL
 •    inicjały nazwiska i imienia oraz numer dowodu osobistego
 •    inicjały nazwiska i imienia oraz numer elektronicznej legitymacji studenckiej/numer albumu
 1. Jakie agendy dostępne dla czytelników znajdują się na I piętrze biblioteki?
 •    Czytelnia z wolnym dostępem do zbiorów
 •    Oddziału Informacji Naukowej
 •    Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
 •    Wypożyczalnia
 •    Czytelnia Zbiorów Specjalnych
 1. Którą z poniższych informacji czytelnik może sprawdzić na swoim koncie?
 •    jakie książki ma zamówione
 •    jakie książki zostały zagubione przez czytelnika
 •    jakie książki ma wypożyczone i kiedy mija termin zwrotu
 •    jakie ma zaległe opłaty biblioteczne
 •    jakie monity zostały wysłane do czytelnika
 1. W jaki sposób student może zamówić książki z Wypożyczalni?
 •    prosząc pracownika wypożyczalni o wypożyczenie książki
 •    przez katalogi komputerowe znajdujące się w budynku biblioteki
 •    przez stronę internetową biblioteki
 1. Jak ustawione są książki w Czytelni z wolnym dostępem do zbiorów w ramach konkretnych działów?
 •    według kolejności alfabetycznej dla prac autorskich (napisanych przez jednego, dwóch lub trzech autorów) – nazwisko pierwszego autora
 •    według sygnatury
 •    według kolejności alfabetycznej dla prac zbiorowych (napisanych przez więcej niż trzech autorów) – pierwsze słowo tytułu
 1. Jaki jest czas przechowywania w Wypożyczalni zamówionych pozycji?
 •    4 dni
 •    5 dni
 •    3 dni
 1. Kiedy należy przedłużać książki wypożyczone?
 •    na koniec semestru
 •    przed upływem terminu ich zwrotu
 •    dopiero po upływie terminu ich zwrotu
 1. Gdzie udasz się w celu skorzystania z czasopism?
 •    Czytelnia Czasopism
 •    Czytelnia Ogólna
 •    Wypożyczalnia
 1. Co należy zrobić, aby przeglądać katalog komputerowy?
 •    mieć uaktualnione konto czytelnika
 •    zapisać się do biblioteki
 •    zalogować się do systemu
 •    rozpocząć wyszukiwanie bez logowania się do systemu
 •    wejść do katalogu
 1. Czy można kserować książki poza biblioteką?
 •    nie
 •    tak
 1. Kto może korzystać z Wypożyczalni?
 •    mieszkańcy miasta Białegostoku
 •    studenci innych uczelni
 •    pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku
 •    studenci wszystkich kierunków Uniwersytetu w Białymstoku
 1. Jakie informacje zawiera karta katalogowa?
 •    odsyłacze
 •    sygnaturę
 •    termin zwrotu książki
 •    autora, tytuł i miejsce wydania
 1. Na jaki okres student może wypożyczyć książki?
 •    na pół roku
 •    na 1 miesiąc
 •    na 3 miesiące
 1. Jakie książki z Czytelni Ogólnej nie są udostępniane do kserowania?
 •    wydane do 1950 roku
 •    klejone
 •    zniszczone, "zaczytane"
 •    książki z księgozbioru podręcznego
 1. Jakie kryteria powinien spełniać egzemplarz do wypożyczenia w katalogu komputerowym?
 •    w statusie egzemplarza jest "Wypożycza się" a obok brak terminu zwrotu
 •    w statusie egzemplarza jest "Wypożycza się" a obok jest termin zwrotu
 •    w statusie egzemplarza jest "Na miejscu" a kolekcja jest "Wypożyczalnia"
 •    w statusie egzemplarza jest "Wypożycza się" a obok jest "Zamówiony"
          Płatności online

Dokonaj płatności

Informacje
          Godziny otwarcia:
Dziś:

Wypożyczalnia:09:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Ogólna:08:00 - 18:00 (K)
Czytelnia Humanistyczna:08:00 - 18:00 (A)
Zbiory specjalne:08:00 - 15:00 (A)
CDE:08:00 - 15:00 (A)
OIN:08:00 - 15:00 (K)
          Zapytaj bibliotekarza
                     
          Podlaska Biblioteka Cyfrowa
Podlaska Biblioteka Cyfrowa
          ACADEMICA

Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła do systemu ACADEMICA – Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych z zasobów Biblioteki Narodowej.

▶ więcej informacji
          Otwarte dla zwiedzających:
Gabinet Ryszarda Kaczorowskiego
Ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie

Kampus UwB, Instytutu Biologii
(obok Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy),
ul. Ciołkowskiego 1J


▶ więcej informacji...
          Projekty:
    
Polityka prywatności Poczta UwB F.A.Q. © Biblioteka Uniwersytecka